Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 479165-2018

31/10/2018    S210

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Uniós és országszintű mezőgazdasági piacelemzés

2018/S 210-479165

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: eibcpcmprocurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3452
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4146
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Uniós és országszintű mezőgazdasági piacelemzés

Hivatkozási szám: TA2018142 R0 TAP
II.1.2)Fő CPV-kód
03000000 Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A megbízás általános célkitűzése kiegészítő kapacitás biztosítása az EBB és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság számára uniós, országspecifikus piacelemzések készítéshez két ágazat – a mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazat – pénzügyi igényeire vonatkozóan. A 2 ágazatot külön-külön kell elemezni a releváns adatok és az adatgyűjtési igény alapján. Az elemzéseket követően el kell végezni az ágazatonkénti közös jellemzők szélesebb körű, azaz uniós szintű összesített értékelését.

A szolgáltató által a szóban forgó megbízás keretében nyújtandó támogatás célja az alábbi eredmények elérése:

1) Huszonnégy (24) országspecifikus pénzügyi piaci jelentés a mezőgazdasági vállalkozások finanszírozási szükségleteiről valamennyi érintett EU-tagállamra vonatkozóan (az EU 28 tagállama, az Egyesült Királyság, Luxemburg, Málta és Ciprus kivételével);

2) A mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatok pénzügyi helyzetének értékelését magában foglaló, egész EU-ra kiterjedő összesített jelentés;

3) Az uniós szintű és az országspecifikus jelentésekre egyaránt kiterjedő vezetői összefoglaló.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Fi-compass tanácsadási platform

II.2.14)További információk

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/12/2018
Helyi idő: 15:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2018