Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 479165-2018

31/10/2018    S210

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Analiza trga na državni ravni in ravni EU na področju kmetijstva

2018/S 210-479165

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: eibcpcmprocurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3452
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4146
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Analiza trga na državni ravni in ravni EU na področju kmetijstva

Referenčna številka dokumenta: TA2018142 R0 TAP
II.1.2)Glavna koda CPV
03000000 Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj naloge je EIB in GD za kmetijstvo zagotoviti dodatno zmogljivost pri pripravi sklopa tržnih analiz finančnih potreb v 2 sektorjih, kmetijskem in kmetijsko-živilskem, za vsako državo EU posebej. Sektorja je treba analizirati ločeno na podlagi ustreznih podatkov in potrebe po njihovem zbiranju. Na podlagi teh analiz bo treba za vsak sektor pripraviti še splošno oceno skupnih značilnosti na širši ravni, tj. na ravni EU.

Cilj podpore ponudnika storitev v okviru te naloge je doseči naslednje rezultate:

(1) 24 finančnih tržnih poročil o potrebah po financiranju za kmetijska podjetja za vsako državo EU, ki jo raziskava zajema, posebej (EU‑28 brez Združenega kraljestva, Luksemburga, Malte in Cipra);

(2) splošno poročilo na ravni celotne EU, vključno z oceno finančnega stanja v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju;

(3) povzetek, ki zajema tako poročila na ravni EU kot poročila za vsako državo posebej.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Svetovalna platforma Fi-compass

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3)

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3)

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/12/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/12/2018
Lokalni čas: 15:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Gospodarskim subjektom, ki so oddali ponudbo, bo na zahtevo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/10/2018