Radovi - 479171-2018

31/10/2018    S210    Europski revizorski sud - Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama u zgradama Europskog revizorskog suda

2018/S 210-479171

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 205-467118)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Service des appels d'offres et contrats
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama u zgradama Europskog revizorskog suda

Referentni broj: AO 675
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45300000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje odabir ugovaratelja koji će osigurati usluge održavanja tehničkih instalacija u zgradama suda i provedbu radova na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama.

Ugovor obuhvaća 2 odvojene grupe:

— Grupa 1: održavanje električnih i sigurnosnih instalacija te električni radovi na zgradama revizorskog suda,

— Grupa 2: održavanje instalacija za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnih instalacija te radovi na zgradama revizorskog suda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 205-467118

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatne informacije
Umjesto:

Posjet lokaciji planiran je:

— 7.11.2018. (10:00) za grupu 1 i

— 8.11.2018. (10:00) za grupu 2.

Glasi:

Posjet lokaciji planiran je:

— 6.11.2018. (10:00) za grupu 1 i

— 7.11.2018. (10:00) za grupu 2.

VII.2)Ostali dodatni podaci: