Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 479172-2018

31/10/2018    S210

Belgium-Bruxelles: Athena 18-1: Sebesültek műveleti területről történő légi egészségügyi evakuálására vonatkozó szolgáltatások az Európai Unió afrikai szárazföldi katonai műveletei és missziói számára

2018/S 210-479172

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Athena Mechanism
Nemzeti azonosító szám: Council of the European Union
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Athena Contracting
E-mail: Athena.contracting@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22816714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Athena 18-1: Sebesültek műveleti területről történő légi egészségügyi evakuálására vonatkozó szolgáltatások az Európai Unió afrikai szárazföldi katonai műveletei és missziói számára

Hivatkozási szám: ATHENA 18-1
II.1.2)Fő CPV-kód
60440000 Légi és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Athéné mechanizmus olyan gazdasági szereplőket (a továbbiakban: „pályázó(k)”) keres, akik/amelyek érdekeltek a műveleti területről történő légi egészségügyi evakuálási szolgáltatásokban, és képesek is biztosítani azokat a sebesülteknek a sérülés helyszínéről a kezdeti orvosi ellátást biztosító létesítményekbe irányuló evakuálása (2. szerepkör), vagy a sebesülteknek a műveleti területen található, orvosi ellátást biztosító létesítmények közötti szállítása céljából.

A légi egészségügyi evakuálás a sebesültek e célra szolgáló repülőgépek segítségével, orvosi felügyelet mellett történő elszállítása az orvosi ellátást biztosító létesítményekbe. Ez szakképzett egészségügyi személyzetet és meghatározott eszközöket követel meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen ajánlati felhívás sebesültek műveleti területről történő légi egészségügyi evakuálására irányuló szolgáltatások nyújtására vonatkozik a pályázók mint „szerződést integrálók” által, akik valamennyi szolgáltatást integrálnak, és kulcsrakész szolgáltatási megoldást biztosítanak.

A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és az Athéné különbizottság jóváhagyásának függvényében az Athéné több féllel kötött keretszerződést ír alá a nyertes ajánlattevőkkel. A több féllel kötött keretszerződés nyertes ajánlattevőinek száma 3.

A több féllel kötött keretszerződés megvalósulhat külön egyedi szerződések formájában, melyeket azonos feltételekkel írnak alá az egyes nyertes ajánlattevőkkel.

Valamennyi egyedi szolgáltatási szerződés követelményei egyértelmű eltérést mutatnak a következőket illetően: konkrét helyszín, időtartam, méret, összeállítás, biztonság, kockázat, könnyű megközelíthetőség stb. Ezért a pályázóknak képesnek kell lenniük az egyes helyzetekre vonatkozó, igen eltérő követelményrendszerek kezelésére.

A keretszerződésen alapuló egyedi szerződés a keretszerződés feltételeinek megfelelően kerül odaítélésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2018
Helyi idő: 00:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Francia
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2018
Helyi idő: 15:00
Hely:

A feltételek a pályázati felhívásban szerepelnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Tribunal de première instance de Bruxelles
Postai cím: Place Poelaert 1
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Athena Special Committee
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2816714
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat Général, DGA 4 Projects and Financing — Athena Unit
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: Athena.contracting@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22815012
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2018