Árubeszerzések - 47925-2020

31/01/2020    S22

Magyarország-Budapest: Komphajók

2020/S 022-047925

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://internet.kozut.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos köztutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

INTERREG - SKHU/1601/2.2.1/362 - Komp beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001312632019
II.1.2)Fő CPV-kód
34512100 Komphajók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 darab új építésű önjáró komp nyertes ajánlattevő által történő – a Közbeszerzési dokumentumok és annak részeként kiadott műszaki leírás szerinti – tervezése, legyártása, leszállítása, felszerelése, MAGYARORSZÁGi üzembe helyezése, magyar lajstromba történő vétele, próbaüzem lefolytatása, illetve a komp használatára történő betanítás.

E tekintetben új úszólétesítménynek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve sem MAGYARORSZÁGon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 437 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34512100 Komphajók
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Neszmély - dunai komp kikötő

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab új építésű önjáró komp nyertes ajánlattevő által történő – a Közbeszerzési dokumentumok és annak részeként kiadott műszaki leírás szerinti – tervezése, legyártása, leszállítása, felszerelése, MAGYARORSZÁGi üzembe helyezése, magyar lajstromba történő vétele, próbaüzem lefolytatása, illetve a komp használatára történő betanítás.

E tekintetben új úszólétesítménynek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve sem MAGYARORSZÁGon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szállítási határidő / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

INTERREG - SKHU/1601/2.2.1/362 Ferry in Neszmély-Radvan

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 201-487810
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

INTERREG - SKHU/1601/2.2.1/362 - Komp beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13485751
Postai cím: Marina Part 25904/1/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: asszisztens@wiking.hu
Telefon: +36 202254990
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 437 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. MAHART Tiszayacht Kft., 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

11391083-2-06

2. HES-TDL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1131 Budapest, Zsilip utca 11-13.

12852581241

3.Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Marina part 25904/1/A 12783221-2-41

Nyertes ajánlattevő:

Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Marina part 25904/1/A

12783221-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/01/2020