Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

Šobrīd dažas tehniskas kļūdas ietekmē to, kā tiek rādīti e-veidlapu paziņojumi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, plašāku informāciju un norādījumus atradīsiet mūsu īpaši izveidotajā tīmekļlapā.

Aicinām TED datu atkalizmantotājus reģistrēties mūsu 4. semināram, kas notiks 2023. gada 14. decembrī

Pakalpojumi - 479266-2023

07/08/2023    S150

Latvija-Rīga: Būvdarbu uzraudzība

2023/S 150-479266

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Rīgas Brīvostas pārvalde
Valsts reģistrācijas numurs: 90000512408
Pasta adrese: Kalpaka bulv. 12
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Jeļena Krēsle
E-pasts: info@rop.lv
Tālrunis: +371 67030858
Fakss: +371 67030835
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.rop.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1738
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106166
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/106166
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Objekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvuzraudzība

Atsauces numurs: RBP 2023/37A
II.1.2)Galvenās CPV kods
71247000 Būvdarbu uzraudzība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvdarbu būvuzraudzības veikšana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma noteikumiem. Būvuzraudzība būvdarbiem tiek īstenoti projekta „Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves, un piestātņu infrastruktūrā” (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) ietvaros.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71247000 Būvdarbu uzraudzība
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvdarbu būvuzraudzības veikšana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma noteikumiem. Būvuzraudzība būvdarbiem tiek īstenoti projekta „Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves, un piestātņu infrastruktūrā” (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) ietvaros.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 6
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Prasības saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Prasības saskaņā ar nolikumu

III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Nav paredzēts

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/09/2023
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/09/2023
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvdarbu būvuzraudzībasveikšana saskaņā ar Tehniskās specifi kācijas prasībām un iepirkuma līguma noteikumiem. Būvuzraudzība būvdarbiemtiek īstenota Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudaspalielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves, un piestātņu infrastruktūrā” (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) ietvaros.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Smilšu iela 1
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 22416641
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Smilšu iela 1
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1919
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 22416641
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/08/2023