Supplies - 479447-2020

12/10/2020    S198

Belgium-Lier: Hospital beds

2020/S 198-479447

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: HeiligHartziekenhuis Lier
Postal address: Mechelsestraat 24
Town: Lier
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Postal code: 2500
Country: Belgium
Contact person: de heer Ronny Meyers
E-mail: ronny.meyers@hhzhlier.be
Telephone: +32 34913733
Fax: +32 34912346
Internet address(es):
Main address: http://www.hhzhlier.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/46/ZV/2019
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor leveren en installeren van 200 electrische ziekenhuisbedden en nachtkastjes

Reference number: 2019-007
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Deze opdracht betreft de levering van 200 ziekenhuisbedden voor het Heilighartziekenhuis Lier.

De opdracht betreft een raamovereenkomst van vier jaar. De leveringen zijn verspreid over de volledige contractduur.

Levering in elk jaar, met naar verwachting:

— 2021: vijftig bedden en nachtkastjes,

— 2022: vijftig bedden en nachtkastjes,

— 2023: vijftig bedden en nachtkastjes,

— 2024: vijftig bedden en nachtkastjes.

Deze bedden en nachtkastjes dienen te voldoen en conform te zijn aan alle geldende Belgische en Europese medische, electrische, ergonomische, hygienische en veiligheidsnormen.

Hiervoor zal de aanbieder alle noodzakelijke attesten opleveren in de offerte.

Bij deze aankoop wordt ook een onderhoudsovereenkomst opgetekend voor periode van 13 jaar.

De eerste drie jaar lopen gelijk met de garantieperiode en vallen volledig ten laste van de aanbieder.

De volgende vijf jaar zijn betalend door de AO waarin de bedragen v[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ziekenhuisbed

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit — ergonomie — gebruiksvriendelijkheid — / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Opleidingsplan — support / Weighting: 10
Price - Weighting: 45
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nachtkastje

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192300 Medical furniture except beds and tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit — gebruiksvriendelijkheid — ergonomisch / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen aub) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen + 0,847 x totaal van ingehouden winsten/totale bezittingen + 3,107 x winst voor belastingen en interest (*)/totale bezittingen + 0,420 x boekwaarde van de bezittingen/boekwaarde van de schulden + 0,998 x omzet/totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder/revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder/revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De aanbestedende overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient een lijst te bezorgen met minimaal drie referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste drie jaar met beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van de datum, locatie, opdrachtgever,contactpersoon met telefoonnummer;

2. Attest van tevredenheid: minimum drie maximum vijf referenties van eerder gelijkaardige implmentaties in de laatste drie jaar.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Minimum twee van deze referenties;

2. Attest moet ondertekend zijn door verantwoordelijke referentiefirma; minimum drie attesten waarvan twee attesten van referenties met gelijk aantal bedden of meer.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2020
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Postal address: Keizerstraat 20
Town: Mechelen
Postal code: 2800
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2020