Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 479869-2022

02/09/2022    S169

Sverige-Hägersten: Tillhandahållande av hemtjänstpersonal

2022/S 169-479869

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 490
Ort: Hägersten
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 129 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Therése Johansson
E-post: therese.johansson@stockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/hagersten-liljeholmen/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=51992
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=51992
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nattpatrull inom hemtjänsten

Referensnummer: HÄ 2022/356
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79622000 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar driften av nattpatrull för planerade besök samt utryckningar efter larm inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde till de personer som valt den kommunala hemtjänsten som utförare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79622000 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
98514000 Hemtjänst
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar driften av nattpatrull för planerade besök samt utryckningar efter larm inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde till de personer som valt den kommunala hemtjänsten som utförare.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2024
II.2.13)Information om EU-medel
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 26/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/08/2022