Prekės - 479888-2019

11/10/2019    S197

Lenkija-Katowice: Deguonies pateikimo įranga

2019/S 197-479888

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
El. paštas: i.mieszczanin@pgg.pl
Telefonas: +48 327161483
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku grupa asortymentowa 285-11

Nuorodos numeris: 701902493
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33157800 Deguonies pateikimo įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 2 102 337.46 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadania nr 1 - 14

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33157800 Deguonies pateikimo įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 1.

Worek oddechowy 480H aparat ucieczkowy AU-9L 69,000 szt.

Zadanie nr 2.

Worek KPL 116J aparat tlenowy W-70G 87,000 szt.

Zadanie nr 3.

Worek 116J1K aparat tlenowy W-70G 155,000 szt.

Zadanie nr 4.

Pas plecowy 116S17K/1 aparat tlenowy W-70G 239,000 szt.

5 - Zadanie nr 5.

Pochłaniacz dwutlenku węgla CO2 9X18X28 1XRazowego użytku 3-9-0/3 czas ochronnego działania 4 godz. aparat tlenowy roboczy W-70 Faser 2 204,000 szt.

Zadanie nr 6.

Taśma nośna z poprzeczką 825L/2 aparat ucieczkowy SR-60 506,000 szt.

Zadanie nr 7.

Plomba pomarańczowa 6305094 aparat ucieczkowy OXY-6000 Drager 300,000 szt.

Zadanie nr 8.

Butla tlenowa kompozytowa z zaworem G 3/4 200BAR poj. 2,0l B10222 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 179,000 szt.

Zadanie nr 9.

Pas nośny kpl. R34152 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 42,000 szt.

Zadanie nr 10.

Torba oddechowa R33125 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP BG4 PLUS 72,000 szt.

Zadanie nr 11.

Zawór minimum BG4 R34330 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 25,000 szt.

Zadanie nr 12.

Pochłaniacz CO2 R34360 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 136,000 szt.

Zadanie nr 13.

Butla kompozytowa 6,8L 300 BAR 3353733 aparat oddechowy Drager PSS 7000 46,000 szt.

Zadanie nr 14.

Pokrowiec z tkaniny technicznej aparat tlenowy ucieczkowy SR-60 1 000,000 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 15 pozycje od 1 do 395

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33157800 Deguonies pateikimo įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 15 zawiera pozycje od nr 1 do 395.

Szczegółowy zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 053-123180
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Zadanie nr 5

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Chemika Marek Gajewski
Adresas: Zebrzydowicka 117c
Miestas: Rybnik
NUTS kodas: PL227 Rybnicki
Pašto kodas: 44-200
Šalis: Lenkija
El. paštas: info@chemika.pl
Telefonas: +48 324331440
Interneto adresas: www.chemika.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 661 200.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Zadanie nr 1, 3, 4, 6 oraz częściowo zadanie 15

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: P.W. Hastex s.c. Wojciech Hałagan Elżbieta Hałagan
Adresas: Torowa 56
Miestas: Tarnowskie Góry
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-600
Šalis: Lenkija
El. paštas: biuro@hastex.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Starkam Sp. z o.o. Sp.k.
Adresas: Zakopiańska 1a
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-219
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 579 926.83 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Zadanie nr 7–11, 13 oraz częściowo zadanie 15

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Drager Safety Polska Sp. z o.o.
Adresas: Uniwersytecka 18
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-007
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 861 210.63 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zawarto umowę z Wykonawcą: Konsorcjum P.W. Hastex s.c.; Starkam Sp. z o.o. Sp.k. na następujące zadania nr: 1, 3, 4, 6 oraz 15 poz. nr 3 - 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 - 42, 44 – 49, 51 – 53, 55 – 57, 60, 62 - 67, 69, 71 – 76, 78 – 80, 82, 83, 86 – 95, 97, 99 – 102, 104, 105, 108, 110, 113 - 119, 121 - 126, 129 – 133, 135, 137 - 145, 148 – 150, 156, 157, 159, 160 – 177, 180 – 194, 213, 214.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Drager Safety Polska Sp. z o.o.na następujące zadania nr: 7 – 11, 13 oraz 15 poz. nr 1, 196, 209, 210, 216 – 224, 226 – 235, 237 – 240, 242, 244, 246, 249 – 261, 263, 265 – 275, 278, 279, 281, 283, 284, 286 – 290, 292 – 296, 298 - 302, 304 – 312, 317, 319 – 324, 326 – 348, 350 – 359, 362 – 382, 384, 386 – 390.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Chemika Marek Gajewski na następujące zadanie: 5.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/10/2019