Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 480090-2017

30/11/2017    S230    Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Helsinki: Terveydenhuollon tietojärjestelmät

2017/S 230-480090

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244685-8
Postiosoite: Meritullinkatu 8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00170
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anna Kärkkäinen
Sähköpostiosoite: kirjaamo@stm.fi
Puhelin: +358 295163702

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.stm.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://stm.fi/hyvinvointisovellus
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suunnittelukilpailu omatietovarantoon liittyvistä hyvinvointisovelluksista.

Viitenumero: STM/4738/2017
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48814000
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48100000
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut) sisältävät potilastiedon arkiston, reseptikeskukset, tiedonhallintapalvelun, eräitä tukipalveluita ja Omakanta-palvelun, joka tarjoaa kansalaiselle käyttöliittymän Kanta-palveluissa oleviin tietoihin. Kanta-palveluihin avautuu 2017 vuoden aikana uusi palvelu, nimeltään Omatietovaranto. Omatietovarannon avulla kansalainen voi kerätä erilaisia omaan hyvinvointiinsa liittyviä tietoja ja päättää näiden käytöstä eri yhteyksissä (esim. voi jakaa tiedot häntä hoitavan terveydenhuollon toimijan kanssa). Hyvinvointitietoja voivat olla esimerkiksi aktiivisuuteen liittyvät tiedot (päivittäinen askelmäärä), verensokeri, verenpaine, paino, CPAP-laitteen käyttöarvot ja niin edelleen.

Tietoja tallennetaan ja hyödynnetään hyvinvointisovellusten avulla. Myös eri mittalait-teiden tieto voi kulkea hyvinvointisovellusten kautta automaattisesti Omatietovarantoon. Kanta-palveluista säädettyä asiakastietolakia on tarkoitus muuttaa niin, että terveydenhuollon potilastiedot (potilasasiakirjat, sähköiset lääkemääräykset, ym.) ovat hyödynnettävissä hyvinvointisovelluksissa kansalaisen näin halutessa. Hyvinvointisovelluksia rakennetaan ODA ja virtuaalisairaala 2.0 hankkeissa. Suunnittelukilpailussa kehitettävän sovelluksen ei tulisi olla päällekkäinen edellä mainittujen hankkeiden kanssa, vaan tuottaa jotain hankkeista puuttuvaa tai täydentää hankkeiden toteutuksia.

Kilpailun tarkoituksena on laventaa Omatietovarannon ympärille muodostuvaa ekosysteemiä, tuottamalla uusia innovatiivisia hyvinvointisovelluksia täydentämään yllä mainittujen hankkeiden tuottamia ratkaisuja. Kilpailussa myös haetaan ratkaisua, jolla Omatietovarannon laiteliitäntöjä voidaan toteuttaa ja kuinka kaupallisten toimijoiden ekosysteemit (Fitbit, Apple Healthkit, Google Fit, Nokia/Withings jne.) laitteineen olisi kytkettävissä Omatietovarantoon.

Kilpailussa haetaan ratkaisua kolmessa eri kategoriassa:

A. paras kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävä sovellus (itsehoito ei sisällä yhteyttä sote-toimijaan, jatkorahoitus sote-toimijoiden ul-kopuolelta, kuluttajalta, vakuutusyhtiöltä tms.);

B. paras kansalaisen omahoitoa edistävä sovellus (omahoito sisältää yhteyden sote-toimijaan, yhteistyö sote-toimijan kanssa yhteiskehittämisessä, liiketoi-mintamalli sote-toimijoiden rahoittama);

C. hyvinvointilaitteiden ja ekosysteemien liittäminen omatietovarantoon – tavoitteena mahdollistaa hyvinvointimittausten automaattinen siirtyminen osaksi omatietovarannon tietosisältöä.

Lisätietoja on saatavilla tarkemmin kilpailukutsusta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Osallistujat valitaan osallistumishakemusten perusteella. Päätökset tehdään kategorioittain (A,B,C) seuraavien kriteerien nojalla:

— miten hyvin ehdotettu idea ja sen toteuttamiseen kuvatut teknologiat voivat ratkaista esitetyt haasteet ja hyödyntää Kanta-palveluiden omatietovarantoa ja tarpeen mukaan muita Kanta-palveluiden tietoja,

— palvelun tuottamaa lisäarvoa käyttäjille sekä suhteessa jo olemassa oleviin palveluihin,

— miten hyvin ehdotettu tiimi osoittaa kyvykkyyttä, jonka avulla se voi suunnitella ja tarjoaja voi tuottaa alkuperäisen ideansa mukaisen digitaalisen palvelun (esim. tiimin henkilöiden aiempi kokemus).

Katso tarkemmin kilpailukutsusta.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
vähimmäismäärä: 9
enimmäismäärä: 12
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Suunnittelukilpailun tuomaristo arvioi työt seuraavien kriteerien nojalla:

Idean toteutettavuus suhteessa esitettyyn haasteeseen:

— uskottava toteutussuunnitelma idean toteuttamiseksi,

— kustannusarvio suhteessa esitettyyn budjettiin.

Arvo loppukäyttäjille suhteessa esitettyyn haasteeseen (kategorioiden A ja B osalta arvo liittyy käyttäjän saamaan hyötyyn, kategorian C osalta arvo liittyy liitettävän laitekirjon ja ekosysteemien laajuuteen):

— kansalainen tai omainen/läheinen,

— sote-toimija.

Hyvinvointisovelluksen kestävään elinkaareen ja sovelluksen levittämiseen liittyvä liike-toimintamalli.

Omatietovarannon ja muiden Kanta-palveluiden tietojen hyödyntäminen hyvinvointiso-velluksen toteutuksessa.

— Omatietovarannon tietomallin hyödyntäminen ja mahdollisten laajennus tarpeiden tunnistaminen.

— Potilastiedon arkiston tai reseptikeskuksen tietojen hyödyntäminen osana hyvinvointisovelluksen toimintalogiikkaa.

Katso tarkemmin kilpailukutsusta.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/12/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 22/12/2017
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

10 000 EUR per kategoria, yhteensä 30 000 EUR.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Lopullisen kilpailutyön jättäville maksetaan korvausta 3 000 EUR per tiimi.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Jari Porrasmaa
Teemupekka Virtanen
Jari Suhonen
Konstantin Hyppönen
Hanna Nordlund
Tuula Tiihonen
Marjo Parkkila-Harju
Visa Honkanen
Saara Hassinen
Sirkka-Liisa Olli
Johanna Kotipelto

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö
Postiosoite: PL 33
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00023
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@stm.fi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/11/2017