Služby - 480318-2021

TINázovBelgicko-Brusel: Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ
NDČíslo zverejnenia oznámenia480318-2021
PDDátum uverejnenia23/09/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka185
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), AGRI.DDG1.C.4 – Monitoring and Evaluation
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný16/09/2021
DTLehota na predloženie27/10/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79310000 - Prieskum trhu
77100000 - Poľnohospodárske služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046