Works - 480614-2021

Submission deadline has been amended by:  83755-2022
24/09/2021    S186

Poland-Łódź: Construction work

2021/S 186-480614

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Adam Kucharski.
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Internet address(es):
Main address: http://uml.lodz.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

Reference number: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
45111250 Ground investigation work
45111291 Site-development work
45111300 Dismantling works
45112000 Excavating and earthmoving work
45112700 Landscaping work
45112710 Landscaping work for green areas
45112711 Landscaping work for parks
45112712 Landscaping work for gardens
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232140 District-heating mains construction work
45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233129 Crossroad construction work
45233161 Footpath construction work
45233200 Various surface works
45233252 Surface work for streets
45233294 Installation of road signals
45234116 Track construction works
45234121 Tramway works
45234126 Tramline construction works
45236000 Flatwork
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45316110 Installation of road lighting equipment
45316213 Installation of traffic guidance equipment
45330000 Plumbing and sanitary works
45332200 Water plumbing work
45332300 Drain-laying work
45333000 Gas-fitting installation work
45400000 Building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
77300000 Horticultural services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
32323500 Video-surveillance system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 1, 2, 3 i 4. podanych w pkt 27 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
45111250 Ground investigation work
45111291 Site-development work
45111300 Dismantling works
45112000 Excavating and earthmoving work
45112700 Landscaping work
45112710 Landscaping work for green areas
45112711 Landscaping work for parks
45112712 Landscaping work for gardens
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232140 District-heating mains construction work
45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233129 Crossroad construction work
45233161 Footpath construction work
45233200 Various surface works
45233252 Surface work for streets
45233294 Installation of road signals
45234116 Track construction works
45234121 Tramway works
45234126 Tramline construction works
45236000 Flatwork
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45316110 Installation of road lighting equipment
45316213 Installation of traffic guidance equipment
45330000 Plumbing and sanitary works
45332200 Water plumbing work
45332300 Drain-laying work
45333000 Gas-fitting installation work
45400000 Building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
77300000 Horticultural services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
32323500 Video-surveillance system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 3, 4.i 5 podanych w pkt 27 SWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (Z1,2,3)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
45111250 Ground investigation work
45111291 Site-development work
45111300 Dismantling works
45112000 Excavating and earthmoving work
45112700 Landscaping work
45112710 Landscaping work for green areas
45112711 Landscaping work for parks
45112712 Landscaping work for gardens
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232140 District-heating mains construction work
45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233129 Crossroad construction work
45233161 Footpath construction work
45233200 Various surface works
45233252 Surface work for streets
45233294 Installation of road signals
45234116 Track construction works
45234121 Tramway works
45234126 Tramline construction works
45236000 Flatwork
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45316110 Installation of road lighting equipment
45316213 Installation of traffic guidance equipment
45330000 Plumbing and sanitary works
45332200 Water plumbing work
45332300 Drain-laying work
45333000 Gas-fitting installation work
45400000 Building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
77300000 Horticultural services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
32323500 Video-surveillance system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 4, 5 i 6 podanych w pkt 27 SWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021