Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 480655-2021

Submission deadline has been amended by:  515549-2021
24/09/2021    S186

Netherlands-Leiden: Sewer construction work

2021/S 186-480655

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Servicepunt71 voor Gemeente Leiden
National registration number: 292140280
Postal address: Tweelingstraat 4
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2312 LX
Country: Netherlands
Contact person: Linda Bosch, van den
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telephone: +31 715167560
Internet address(es):
Main address: http://www.servicepunt71.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74309196a85ece3200cf13e38bdf6c55
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74309196a85ece3200cf13e38bdf6c55
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A08.185 Realisatie Noorderkwartier Oost Fase 2 Gemeente Leiden

Reference number: A08.185.2021
II.1.2)Main CPV code
45232400 Sewer construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het hemelwaterriool wordt losgekoppeld van het vuilwaterriool, zodat bij zware buien het regenwater beter kan worden afgevoerd. Daarnaast wordt een drain aangelegd die de grondwaterstand op een constant peil houdt en woningen beschermt tegen een te hoge of een te lage grondwaterstand. Ook zorgt deze drain ervoor dat de zettingsgevoelige klei-grond in dit gebied minder zal inklinken. De straten worden veel “groener” ingericht

De eerste fase is nu achter de rug, en is het de beurt voor de rest van de wijk onder de naam Noorderkwartier Oost Fase 2.

Korte uitleg bij de opdracht:

- Aanleg van vuilwater riolering; ca. 2000 m

- Aanleg van hemelwater riolering; ca. 3000 m

- Relinen riolering; ca. 400 m

- Aanleg van een drainage systeem; ca 2000 m

- Herinrichten van de woonomgeving; ca. 30.000 m2

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Leiden

II.2.4)Description of the procurement:

Voor deze opdracht zal opdrachtgever een minimum ondergrens en maximum plafond hanteren.

De gemeente zal in de gunningsfase een onder- en bovengrens hanteren voor de financiële inschrijvingen. Zij is van mening dat inschrijvingen onder de 4 miljoen niet op een kwalitatieve juiste wijze kunnen worden uitgevoerd zoals wordt verwacht middels het bestek en de contractvoorwaarden, dit is de ondergrens. De gemeente hanteert daarnaast een plafond inschrijfprijs van 5 miljoen. Inschrijvingen onder de ondergrens en boven dit plafondbedrag zullen in de gunningsfase worden uitgesloten van deelname. In de gunningsleidraad zullen de definitieve bedragen worden bepaald en opgenomen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Planning en taakstellend budget / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Bereikbaarheid, slimme fasering en logistiek / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Omgevingsmanagement en communicatie / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/08/2022
End: 24/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Inschrijving nationale beroep- of handelsregister,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Bankgarantie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- 3 Kerncompetenties dmv referenties

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 11/01/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Gravenhage
Postal address: Postbus 20302
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telephone: +31 703813131
Fax: +31 703811511
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021