Доставки - 480986-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
NDНомер на публикацията на обявлението480986-2019
PDДата на публикуване14/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S198
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДържавна агенция за метрологичен и технически надзор (000695096)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен09/10/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.damtn.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС