Roba - 48107-2015

Prikaži smanjeni prikaz

11/02/2015    S29

Belgija-Bruxelles: „Nabava namještaja”

2015/S 029-048107

Objava ispravka

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 15.11.2014., 2014/S 221-389910)

Europska komisija, na pažnju (osoba za kontakt): OIB.DR.2 Financije i javna nabava, CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIJA. Kontakt: Ured za infrastrukturu i logistiku — Bruxelles. Telefon +32 22986989. Telefaks +32 22960570. E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Umjesto 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

23.2.2015 (10:00).

(...)

Glasi 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

9.3.2015 (10:00).

(...)

Ovim se ispravkom ažurira ispravak koji je objavljen u „Dodatku Službenom listu Europske unije” od 16.1.2015., 2015/S 11-013774.