Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 481132-2021

24/09/2021    S186

Sverige-Jönköping: Engångshandskar

2021/S 186-481132

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SVERIGES DOMSTOLAR
Nationellt registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Kyrkogatan 34
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 551 81
Land: Sverige
E-post: therese.janeke@dom.se
Telefon: +46 36-155639
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.domstol.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/domstolsverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60668
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/domstolsverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60668
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städ- och hygienprodukter

Referensnummer: 2021/442
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18424300 Engångshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Städ- och hygienprodukter till Sveriges Domstolar. 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 22 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18424300 Engångshandskar
33700000 Hygienartiklar
33741100 Handrengöringsmedel
33741200 Handkräm eller kroppslotion
33741300 Handsteriliseringsmedel
33761000 Toalettpapper
33763000 Pappershanddukar
33764000 Pappersservetter
39221120 Koppar och glas
39221210 Tallrikar
39240000 Bestick
39830000 Rengöringsmedel
39831000 Tvättmedel
39832000 Diskmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städ- och hygienprodukter till Sveriges Domstolar. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 22 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/03/2022
Slut: 09/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/10/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/01/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/09/2021