Supplies - 481451-2021

Submission deadline has been amended by:  537319-2021
24/09/2021    S186

Poland-Częstochowa: Network equipment

2021/S 186-481451

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
National registration number: 573-011-67-75
Postal address: ul. Waszyngtona 4/8
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Telephone: +48 343784201
Fax: +48 343784211
Internet address(es):
Main address: www.ujd.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Reference number: ZP.26.1.88.2021
II.1.2)Main CPV code
32420000 Network equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

Zadanie 5: Router – 6 szt.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.

4.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236110 Random access memory (RAM)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. W zakresie zadania numer 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia używanego.

3. Wymagany okres gwarancji: dla zadnia numer 1 - 12 miesięcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do art. 99 ust. 4-6 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy).

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 1-do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30237135 Network interfaces cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. W zakresie zadania numer 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia używanego.

3. Wymagany okres gwarancji: dla zadnia numer 2 – 12 miesięcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do art. 99 ust. 4-6 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy).

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 2 do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. W zakresie zadania numer 3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia używanego.

3. Wymagany okres gwarancji: dla zadnia a numer 3– 24 miesiące

4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do art. 99 ust. 4-6 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy).

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 3 do 30 dni od daty zawarcia umowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
48821000 Network servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. W zakresie zadania numer 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia używanego.

3. Wymagany okres gwarancji: dla zadnia numer 4 – 60 miesięcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do art. 99 ust. 4-6 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy).

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 4 do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5: Router – 6 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 5: Router – 6 szt.

1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

3. Wymagany okres gwarancji: dla zadnia numer 5 – 24 miesiące.

4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosowanie do art. 99 ust. 4-6 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, ze oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy).

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 5 – 14 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 108 ustęp 1 punkt 1–6 oraz artykułu 109 ustęp 1 punkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem artykułu 110 ustęp 2 ustawy Pzp.

Stosownie do postanowień artykułu 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje najpierw dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnego na stronie niniejszego postępowania.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający wyznacza: Marta Majewska e-mail m.majewska@ujd.edu.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: a
Town: a
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 3.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 3.2. 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3.3. 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1. i 3.2. – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021