Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 481582-2020

13/10/2020    S199

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 199-481582

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@nofnkft.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nof.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Múzeum negyed kialakítása III.

Hivatkozási szám: EKR000192422020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Sopron Fő téri Storno ház, Tábornok ház és Fabricius ház összekapcsolásával múzeum negyed kialakítása"

A kivitelezéssel érintett ingatlanok alapadatai: Címe: Sopron, Fő tér 6. - Fabricius ház Helyrajzi száma: 192,193 Területe: 339m2+ 339m2 =678m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3118 Címe: Sopron, Fő tér 7. - Tábornok ház Helyrajzi száma: 196 Területe: 792 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3119 Címe: Sopron, Fő tér 8. - Storno ház Helyrajzi száma: 197 Területe: 744 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: Műemléki védettség, törzsszám: 3120 Az épületekben a kisebb szerkezeti beavatkozásokon kívül a belső burkolatok, vakolatok újulnak meg. Az épületek egybenyitásával faláttörésekre, a közlekedési terek átalakítására kerül sor. A korábban lakásokat magában foglaló tábornokház esetén szükséges a múzeumi funkció szerinti belső térrendszer átalakítása. Az épületek szerkezeti munkái között szerepel a Fabricius ház új vasbeton pincelépcső építése, boltozatváll megerősítése, az épület padlásfödémjének megerősítése. A tábornok háznál új pince rész és liftakna és acélszerkezetű lift kerül kialakításra. Az udvar lefedése 188 m2 alapterületű térhálós acélszerkezet kialakításával történik. A Tábornok - ház belső udvar - kapualj csatlakozásnál a szabadon maradó falpillér megerősítésre szorul. A lakótoronyban új vasbeton lépcső készül. Az épületek egyes területein a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározottakkal összhangban mesterséges hő- és füstmentesítés kialakítása válik szükségessé. Az épületegyüttes ellátására a meglévő használati víz csatlakozó vezetékek a Fabricius és Stornó-házak tekintetében alkalmasak. A Tábornok-háznál új bekötővezetéket kell kialakítani.

Erősáramú szempontból az épületek betáplálása épületenként kerültek kialakításra - ez a továbbiak során is megmarad, és a funkció bővítések szerint a szükséges mértékben bővülni fog. Gyengeáramú hálózat szempontjából (tűzjelző, riasztó, kamera) az épületeket önálló egységként, de az egészet egy hálózatként kell kezelni, mely biztosítja a rendszer mobilitását. A Tábornok-ház esetén a teljes villamos hálózat megújításra kerül. A Fabricius Házban fűtés korszerűsítés, és a teljes elektromos rendszer felújítása fog megtörténni.

A Soproni Múzeumnegyed projekt megvalósítása során a belső átjárók összekapcsolásával az önállóan megközelíthető és feltárható három Fő téri épület köztéri megjelenése továbbra is önálló karakterű marad. A tervezett látványkonyha helyén új vasbeton födém készül. Az újonnan kialakított fogadótér a Tábornok-ház fedett belső udvara az új főbejárat a Tábornok-ház Fő téri kapuzata lesz. A fogadótérhez fognak kapcsolódni a különböző látogatóbarát kiszolgáló funkciók jegypénztár, információs pult, vizes blokkok, akadálymentes mosdó, babaszoba, ruhatár, shop, kávézó. A fogadótéri lift fogja biztosítani a mind a három épület vendégtereinek akadálymentes megközelíthetőségét. Kortárs módon kerül megújításra a Tábornok-ház kert felőli szárnyában a lebegő csigalépcsős lakótorony, és ehhez kapcsolódik a második emeleti lovagterem. A múzeumi terekben és közlekedőkben az infokommunikációs eszközökkel lehet az egyéni tárlatlátogatás lehetőségét biztosítani. A felújítással érintett összes alapterület: 2 080 m2. Az eljárás részeként a közönségforgalmi terek mobiliáinak, beépített bútorainak beszerzése is megvalósul. A leszállítandó mobiliák specifikációját a Műszaki Leírás tartalmazza. A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a Műszaki Leírás, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés és az engedélyek) tartalmazza.

Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 088 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39000000 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek
42416000 Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
42521000 Füstelszívó berendezés
45223500 Vasbeton szerkezet
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45261310 Bádogosmunka
45262500 Kőműves és falazási munka
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45410000 Vakolás
45422000 Ácsipari szerelési munka
45430000 Padló- és falburkolás
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, Fő tér 6. - Fabricius ház, Helyrajzi száma: 192,193; Sopron, Fő tér 7. - Tábornok ház, Helyrajzi

Száma: 196; Sopron, Fő tér 8. - Storno ház, Helyrajzi száma: 197

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezéssel érintett ingatlanok alapadatai: Címe: Sopron, Fő tér 6. - Fabricius ház Helyrajzi száma: 192,193 Területe: 339m2+

339m2 =678m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3118 Címe: Sopron, Fő tér 7. -

Tábornok ház Helyrajzi száma: 196 Területe: 792 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége: műemléki védettség, törzsszám:

3119 Címe: Sopron, Fő tér 8. - Storno ház Helyrajzi száma: 197 Területe: 744 m2 Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K Védettsége:

Műemléki védettség, törzsszám: 3120 Az épületekben a kisebb szerkezeti beavatkozásokon kívül a belső burkolatok, vakolatok újulnak

Meg. Az épületek egybenyitásával faláttörésekre, a közlekedési terek átalakítására kerül sor. A korábban lakásokat magában foglaló

Tábornokház esetén szükséges a múzeumi funkció szerinti belső térrendszer átalakítása. Az épületek szerkezeti munkái között

Szerepel a Fabricius ház új vasbeton pincelépcső építése, boltozatváll megerősítése, az épület padlásfödémjének megerősítése. A

Tábornok háznál új pince rész és liftakna és acélszerkezetű lift kerül kialakításra. Az udvar lefedése 188 m2 alapterületű térhálós

Acélszerkezet kialakításával történik. A Tábornok - ház belső udvar - kapualj csatlakozásnál a szabadon maradó falpillér megerősítésre

Szorul. A lakótoronyban új vasbeton lépcső készül. Az épületek egyes területein a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározottakkal

Összhangban mesterséges hő- és füstmentesítés kialakítása válik szükségessé. Az épületegyüttes ellátására a meglévő használati víz

Csatlakozó vezetékek a Fabricius és Stornó-házak tekintetében alkalmasak. A Tábornok-háznál új bekötővezetéket kell kialakítani.

Erősáramú szempontból az épületek betáplálása épületenként kerültek kialakításra - ez a továbbiak során is megmarad, és a funkció

Bővítések szerint a szükséges mértékben bővülni fog. Gyengeáramú hálózat szempontjából (tűzjelző, riasztó, kamera) az épületeket

Önálló egységként, de az egészet egy hálózatként kell kezelni, mely biztosítja a rendszer mobilitását. A Tábornok-ház esetén a teljes

Villamos hálózat megújításra kerül. A Fabricius Házban fűtés korszerűsítés, és a teljes elektromos rendszer felújítása fog megtörténni.

A Soproni Múzeumnegyed projekt megvalósítása során a belső átjárók összekapcsolásával az önállóan megközelíthető és feltárható

Három Fő téri épület köztéri megjelenése továbbra is önálló karakterű marad. A tervezett látványkonyha helyén új vasbeton födém

Készül. Az újonnan kialakított fogadótér a Tábornok-ház fedett belső udvara az új főbejárat a Tábornok-ház Fő téri kapuzata lesz. A

Fogadótérhez fognak kapcsolódni a különböző látogatóbarát kiszolgáló funkciók jegypénztár, információs pult, vizes blokkok,

Akadálymentes mosdó, babaszoba, ruhatár, shop, kávézó. A fogadótéri lift fogja biztosítani a mind a három épület vendégtereinek

Akadálymentes megközelíthetőségét. Kortárs módon kerül megújításra a Tábornok-ház kert felőli szárnyában a lebegő csigalépcsős

Lakótorony, és ehhez kapcsolódik a második emeleti lovagterem. A múzeumi terekben és közlekedőkben az infokommunikációs

Eszközökkel lehet az egyéni tárlatlátogatás lehetőségét biztosítani. A felújítással érintett összes alapterület: 2 080 m2. Az eljárás

Részeként a közönségforgalmi terek mobiliáinak, beépített bútorainak beszerzése is megvalósul. A leszállítandó mobiliák

Specifikációját a Műszaki Leírás tartalmazza. A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (

Melynek része a Műszaki Leírás, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés és az engedélyek) tartalmazza.

Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának

Egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű

Termékekkel történő ajánlattételt is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.4.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

OPCIÓ I.: Fabricius ház belső udvar felújítás: utólagos falszigetelés (37 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (297 m2),

Nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák, loggia burkolatok cseréje, loggia lépcső

Burkolása (67db/elem kőkeret és lépcső), kő lábazat javítása (16fm), orsófal építése, loggia elektromos munkák, lakatos munkák, kapualja teljes körű felújítása (az

Alapcsomagba tartozik: az udvar térburkolat felújítása, az új pincelépcsőhöz tartozó egyedi ajtó, a raktárhoz

Tartozó új lépcsőfokok, az F0.02 helyiségbe vezető új üvegajtó)

OPCIÓ II.: Utcai homlokzatok rekonstrukciója: utólagos falszigetelés (44 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (773 m2),

Nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (75db/elem kőkeret, kőoszlop és kődísz), kő lábazat javítása (16fm)

Lakatos munkák. (a fa kapuk rekonstrukciója, a kapuk kő kereteinek javítása, a kapuk új fém béllete, a Tábornok ház földszinti osztópárkányig

Tartó felújítása, a Tábornok ház felirat "cégérének" elkészítésé az alap csomagba tartozik)

OPCIÓ III.: Hátsó udvari homlokzatok

Rekonstrukciója: utólagos falszigetelés, vakolatjavítás, falazat javítás (170 m2), nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (24db/elem kőkeret és kőablak), lakatos munkák (

Az alap csomagba tartozik a Tábornok ház függő kerti kijárati ajtajának cseréje)

OPCIÓ IV.: Stornó ház belső udvar felújítás: utólagos

Falszigetelés (44 m2), vakolatjavítás, homlokzat színezés (408 m2), nyílászárók felújítása, kő restaurátori munkák (37db/elem kőkeret, kőpárkány és lépcső), kő lábazat javítása (25,5 fm), lakatos munkák, az udvar térburkolatának javítása/felújítása, a kapualj teljes körű felújítása az ott található nyílászárókkal együtt.

OPCIÓ V.: Stornó ház belső felújítása (603 m2 festés, 178 m2 padlóburkolat, 181 m lábazat, 14 db kőkeret), eredeti terveink szerint: földszinti szociális blokk, könyvtárak, irodák, közlekedők, hő és füstelvezetés, tűzjelző hálózat,

Teljes elektromos rendszer, teljes gépészet, udvarburkolat részleges felújítása (37 m2), kő lábazat javítása. Alap kiépítésben a főlépcsőt̋ melletti elektromos

Strangot az 1., 2. emeleten kiépítjük. (falon kívül, gk. elburkolás)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00016 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 060-142907
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Múzeum negyed kialakítás III.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71466325
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sztsa.hu
Telefon: +36 96579513
Fax: +36 96216076
Internetcím: http://www.szabobelsoepiteszet.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 088 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kőrestaurátori munkák, műemléki területen felelős műszaki vezetés, felelős műszaki vezetés MV-ÉV részszakterületen

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok: Prím Építő Építőipari Kft., MAGYARORSZÁG 1083 Budapest, Illés Utca 17. fszt.2. adószáma: 11906508-2-42; EB Hungary Invest Kft., MAGYARORSZÁG 1107 Budapest, Fogadó utca 4. adószáma: 13240567-2-42; Artemisz & Sofia Építőipari Kft., MAGYARORSZÁG 1037 Budapest, III., Szépvölgyi Út 41 Adószáma: 24868167-2-41; Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., MAGYARORSZÁG 9400 Sopron, Ipar Körút 13. Adószáma: 11121426-2-08; Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Bükk Utca 6. Adószáma: 11975201-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5..
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/10/2020