Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 481682-2021

24/09/2021    S186

Poland-Poznań: Medical equipments

2021/S 186-481682

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 1/2
Town: Poznań
NUTS code: PL Polska
Postal code: 61-848
Country: Poland
Contact person: Paweł Tumidalski
E-mail: dzp@skpp.edu.pl
Telephone: +48 618691759
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/skpp
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/skpp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup wyposażenia sali hybrydowej w ramach projektu "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń."

Reference number: EZP/82/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup wyposażenia sali hybrydowej w ramach projektu "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń." - 7 pakietów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111720 Angiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Cyfrowy angiograf do badania serca i naczyń - KARDIOANGIOGRAF z radiologicznym stołem zabiegowym zintegrowany z monitorem funkcji życiowych wraz z zintegrowanymi - 13 pozycji asortymentowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji zgodnie z art. 441 PZP (prawo opcji) na warunkach określonych w Tomie II SWZ. Zamawiający wskazuje, że prawem opcji będzie usługa demontażu (deinstalacji) i montażu (instalacji) wyposażenia sali hybrydowej w ramach projektu "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń" objętego przedmiotem zamówienia w ramach Pakietu nr 1 w miejscu wskazane przez Zamawiającego – Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny w Poznaniu (obecnie w budowie). Oznacza to, że Zamawiający będzie mógł zlecić Wykonawcy realizację usługi jak wyżej w ramach prawa opcji (art. 441 PZP) na zasadach określonych w projekcie umowy. Zamawiający wskazuje, że będzie mógł zrealizować prawo opcji maksymalnie w terminie do dnia 31.12.2027 r., jednak możliwe jest wykonanie prawa opcji przed wskazanym powyżej terminie po oddaniu do użytkowania Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Zlecenie wykonania usługi objętej prawem opcji przez Zamawiającego do Wykonawcy nastąpi co najmniej na 2 miesiące przed planowanym jej terminem rozpoczęcia i nastąpi w formie pisemnej doręczony na adres siedziby Wykonawcy. Wykonawca wykona usługę demontażu (deinstalacji) i montażu (instalacji) w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania zlecenia wykonania usługi od Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do Diatermii - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Wideolaryngoskop - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

System pomp infuzyjnych - 3 pozycje asortymentowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Postępowanie finansowane jest w ramach projektu pn. "PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnego na dzień złożenia:

Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy dostawy odczynników diagnostycznych / programów kontrolnych, każda o wartości minimum:

Pakiet Przedmiot zamówienia Wartość dostawy PLN

1. Angiograf wraz z urządzeniami zintegrowanymi -1 000 000 zł

2. Respirator - 14 500 zł

3. Aparat do Diatermii - 16 600 zł

4. Wideolaryngoskop - 2 000 zł

5. System pomp infuzyjnych - 12 700 zł

6. Urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 400 zł

7. Urządzenie do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych - 1 500 zł

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy Zamawiający określił w Tomie II SWZ - Wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert i nastąpi niezwłocznie po terminie składnia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień/zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP

II. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

1) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) zawierający aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP oraz art. 108

ust. 1 pkt 4 PZP – dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej GK w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potw., że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

8) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 8-10 PZP;

Pełen wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

III. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Pełen wykaz PŚD został zawarty w SWZ. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba OdwoławczaAdres
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021