Servicios - 481836-2019

14/10/2019    S198

Sverige-Stockholm: Undersökningsanalys

2019/S 198-481836

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statistiska Centralbyrån
Nationellt registreringsnummer: 202100-0837
Postadress: Box 24300
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 104 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.scb.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datainsamling PIAAC

Referensnummer: A2019/1550
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311300 Undersökningsanalys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att genomföra datainsamlingen till den internationella OECD undersökningen om vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i samarbete med SCB. Undersökningen mäter grundläggande färdigheter inom läsning, räkning och problemlösningsförmåga och riktar sig till personer i åldern 16 till 65 år.

Datainsamling ska ske via datorstödda besöksintervjuer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
72316000 Dataanalys
72322000 Datahantering
79311200 Genomförande av undersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser avtal för utförande av på förhand inbokade datorstödda besöksintervjuer för undersökningen PIAAC med hjälp av fältintervjuare, för en pilotstudie respektive en huvudstudie.

Pilotstudien för PIAAC ska omfatta minst 1 500 svarande personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer. Datainsamlingsperioden för pilotstudien är tolv veckor lång (april – juni 2020).

Huvudstudien för PIAAC ska genomföras mellan augusti 2021 och mars 2022 och omfatta svar från minst 4 000 personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer.

Besöksintervjutiden kommer att vara i genomsnitt 1 timma och 50 minuter för pilotstudien och något kortare för huvudstudien.

För både huvudstudien och pilotstudien har leverantören ansvar för att hantera utbetalning av ersättningar till urvalspersoner som deltar i undersökningen.

Upphandlingen omfattar inte det teknikstöd som krävs för att boka- eller genomföra PIAAC-intervjuerna. Färdiginstallerade suftplattor tillhandahålls av SCB. SCB kommer även tillhandahålla ett intervjustödsystem som stöd för de allra flesta administrativa arbetsuppgifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222655
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/09/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kantar Sifo AB
Nationellt registreringsnummer: 556060-1220
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 114 78
Land: Sverige
E-post: caroline.theorell@tns-sifo.se
Internetadress: http://www.tns-sifo.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 18 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2019