Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Palvelut - 482485-2020

13/10/2020    S199

Suomi-Espoo: Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut

2020/S 199-482485

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244680-7
Postiosoite: Vuorimiehentie 5
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-02151
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tauno Rautio
Sähköpostiosoite: tauno.rautio@gtk.fi
Puhelin: +358 295032550
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gtk.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=295928&tpk=c992e6e7-e37e-484f-aa81-67bc4ecfc2ff
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=295928&tpk=c992e6e7-e37e-484f-aa81-67bc4ecfc2ff
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kallionäytekairaukset Suomen alueella vuosina 2021–2025

Viitenumero: GTK/319/02.03.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71351000 Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavia kallionäytteenottopalveluja vuosina 2021–2025.

Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palvelutarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.

Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 5 000–7 000 metriä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71351000 Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee kallionäytteenottoa GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 5 000–7 000 metriä. Erillisiä työkohteita on vuosittain neljästä viiteen (4–5) kpl, ja keskimääräinen kairausmäärä yhdellä (1) työmaalla on 1 000–2 000 m. Työmaat pyritään jaksottamaan kahteen (2) vaiheeseen, jolloin alkuvuonna kairataan yksi jakso ja syyskautena toinen jakso.

Kalliosydännäytteen kairausta tehdään T56-, T76- tai vastaavilla wirelinekalustoilla reikäsyvyyksien ollessa yleensä 100–300 metriä, joillakin työmailla maksimireikäsyvyys saattaa olla jopa 1 000 metriä. Joillain työmailla voidaan olosuhteista johtuen joutua kairaamaan kolmoisteräputkella ja käyttämään kairauspolymeerejä näytteensaannin turvaamiseksi. Kairauskemikaaleja käytettäessä niiden tulee olla ympäristöviranomaisten hyväksymiä. Niistä tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet tilaajalle ennen käyttöönottoa. Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti.

Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojausta sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus-/poikkeamahavainnot viipymättä. Kone erotetaan maastosta omaksi työmaakseen huomionauhoin ja työmaa-alueesta ilmoitetaan selvin kieltokyltein. Yhteystiedoissa eristetyn alueen kulkuaukolla on oltava (puhelinnumero). Lisäksi tarvittavat suojavälineet osoitetaan merkillä.

Kairaustyömailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä ja tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms. sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi.

Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa. Tilaaja toimittaa tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista. GTK:n edustaja esittää ja merkitsee alustavan reitin reikäpaikalle, joka tarkistetaan urakoitsijan toimivaltaisen edustajan kanssa, ja lopullisen vastuun koneen siirrosta ottaa urakoitsija.

Kaltevuus mitataan joka ajon jälkeen, ja urakoitsija tekee listan mittauksista, joka lähetetään tilaajalle.

Näytteet on säilytettävä työmaalla huolellisesti, erityisesti on varottava näytteiden sekaantumista. Näytteet pyritään säilyttämään lukitussa tilassa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 08/10/2020
päättymispäivä: 31/12/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2025
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Arviolta 2026.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41962/notice/55593

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/10/2020