Услуги - 482541-2019

TIЗаглавиеИcпaния-Аликанте: Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура
NDНомер на публикацията на обявлението482541-2019
PDДата на публикуване15/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S199
TWГрад/населено място на купувачаАЛИКАНТЕ
AUОфициално наименование на купувачаСлужба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (V-03965324)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен08/10/2019
DTКраен срок за подаване10/12/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72000000 - ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ES521
IAИнтернет адрес (URL)https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048