Services - 48261-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Rotterdam: Building rental or sale services

2022/S 020-048261

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: simon de Roo
E-mail: sn.deroo@rotterdam.nl
Telephone: +31 651566572
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191625
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191625
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

1-D-32194-21: plaatsen en huren tijdelijk schoolgebouw aan de Vander Duijn van Maasdamweg

II.1.2)Main CPV code
70310000 Building rental or sale services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Opdracht betreft het plaatsen, huren en verwijderen van een tijdelijke school in Park 16Hoven Rotterdam.

Het uitgangspunt is dat de school van circa 1000 m2 direct na de zomervakantie 2022 (22 augustus) in gebruik kan worden genomen. Voor de inhuizing wordt uitgegaan van twee weken. Zodoende dient de oplevering uiterlijk vrijdag 5 augustus 2022 plaats te vinden. Uitgaande van een bouwtijd van circa 3 maanden, zal start bouw half april/ begin mei 2022 dienen plaats te vinden. 

De Huurovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de Huurovereenkomst ligt naar verwachting op 5-8-2022, en de Huurovereenkomst eindigt van rechtswege op 31-7-2024 zonder dat opzegging nodig is. 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214200 Construction work for school buildings
70310000 Building rental or sale services
70333000 Housing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Rotterdam

II.2.4)Description of the procurement:

De Opdracht betreft het plaatsen, huren en verwijderen van een tijdelijke school in Park 16Hoven Rotterdam.

Het uitgangspunt is dat de school van circa 1000 m2 direct na de zomervakantie 2022 (22 augustus) in gebruik kan worden genomen. Voor de inhuizing wordt uitgegaan van twee weken. Zodoende dient de oplevering uiterlijk vrijdag 5 augustus 2022 plaats te vinden. Uitgaande van een bouwtijd van circa 3 maanden, zal start bouw half april/ begin mei 2022 dienen plaats te vinden. 

De Huurovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de Huurovereenkomst ligt naar verwachting op 5-8-2022, en de Huurovereenkomst eindigt van rechtswege op 31-7-2024 zonder dat opzegging nodig is. 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 05/08/2022
End: 31/07/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

via de vragenrondes

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Gedragsverklaring Aanbesteden

2. Een Verklaring van de Belastingdienst

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Aansprakelijkheidsverzekering: De verzekering moet dekking bieden van minimaal EUR 1.000.000 per aanspraak tot ten minste EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

-Ervaring hebben met het plaatsen en verhuren van minimaal 600 m2 tijdelijke huisvesting voor een school. Deze dient opgeleverd te zijn in de afgelopen vijf jaar. Dit naar tevredenheid van de opdrachtgever.

-Ervaring hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN EN ISO 9001

-ervaring hebben met het werken met een veiligheidsbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) of gelijkwaardig.

-Als Inschrijver beschikt u over een milieumanagementsysteem, conform de norm Normering, NEN-EN-ISO 14001,

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

VNG voorwaarden

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 12:01
Place:

Rotterdam

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Town: Rotterdam
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022