Services - 48265-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Groningen: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 020-048265

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Groningen
National registration number: 01182023
Postal address: Sint Jansstraat 4
Town: Groningen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9712 JN
Country: Netherlands
Contact person: Thijs Somhorst
E-mail: T.Somhorst@provinciegroningen.nl
Telephone: +31 610571796
Internet address(es):
Main address: http://www.provinciegroningen.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193594
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193594
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ecologisch Groenbeheer

II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht omvat het op frequentie uitvoeren van periodiek groenonderhoud door de gehele provincie met daarbij een zo'n laag mogelijke CO2 footprint.

De werkzaamheden hebben als doel het uitvoeren van het benodigde periodieke onderhoud zodat de veiligheid, functionaliteit en  toonbaarheid  van de objecten gewaarborgd blijft.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De scope van de opdracht is:

• Opstellen van een planning

• Uitmaaien van beweegbare bruggen, palen, hekken, obstakels, end.

• Uitmaaien van scheepvaartbebording

• Uitmaaien van cameramasten

• Maaien veiligheidsstrook rotondes

• Ecologisch maaien bloemenmengsels rotondes en vlakken

• Knippen hagen en heesters op rotondes

• Gazonmaaien

• Maaien van vergrast sedum

• Onkruidbeheersing op de verharding

• Het maaien van een aantal slibdepots en aanlegplaatsen

• Schonen van watergangen

• Opstellen en indienen verkeersplan

• Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW96B

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Minimaal drie (3) maanden voor het einde van de overeenkomst spreekt de aanbestedende dienst zich uit over een verlenging. Er kan twee maal één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De reden waarom de overeenkomst langer dan 4 jaar loopt is omdat de provincie de ondernemers in de gelegenheid wil stellen om zich te ontwikkelen door duurzame investeringen te kunnen doen tijdens de looptijd van de overeenkomst.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/03/2022
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Na afloop van de initiële looptijd en de verlengingen. Dus over ongeveer 5 jaar.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland
Town: Groningen
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022