Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Lucrări - 483041-2022

05/09/2022    S170

România-Sibiu: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2022/S 170-483041

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 127-362809)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APA CANAL SIBIU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 2684940
Adresă: Strada: Eschile, nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
Persoană de contact: UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE
E-mail: achizitii@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269227457
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.apacansb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL2-Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare

Număr de referinţă: Cl 2
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract constă în extinderea și reabilitarea reșelelor de apă și canalizare la nivelul Municipiului Sibiu.

Prin acest contract se vor realiza următoarele lucrări:

• Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 19.240 m

• Reabilitarea rețelelor de transport apă potabilă (reabilitare interioară a conductelor) pe raza Municipiului Sibiu prin: 2761 m

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 7.423 m

• Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră pe raza Municipiului Sibiu: 1.510 m

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de

atribuire este: 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/08/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 127-362809

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 07/09/2022
A se citi:
Data: 21/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 07/09/2022
A se citi:
Data: 21/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 07/09/2023
A se citi:
Data: 21/09/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: