Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 483097-2022

05/09/2022    S170

Polen-Katowice: Kleber

2022/S 170-483097

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Królik
E-Mail: k.krolik@pgg.pl
Telefon: +48 327161480
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200084
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24911200 Kleber
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 6 751 576.61 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24911200 Kleber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały (kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy spoiw mineralnych i mineralno-cementowych do wykonywania obudów torkretowych i powłok natryskowych w technologii wykonywania natrysku „na mokro” o następujących parametrach: docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) musi być większa lub równa 40 MPa (RC > 40 MPa), wytrzymałość na ściskanie po upływie 24 godzin (RC24) musi być większa lub równa 10 MPa (RC24 > 10 MPa), wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być mniejszy lub równy 0,3 (w/s < 0,3), wydajność z 1 t > 0,60 m3. Docelowo przyczepność do betonu musi być większa lub równa 2 MPa (> 2 MPa).

Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego przerabianie pompami ślimakowymi w procesie ciągłego mieszania oraz pompowania, musi wykazywać własności tiksotropowe oraz sczepne, umożliwiać wykonywanie torkretu w technologii natrysku „na mokro” poprzez możliwość wykonania co najmniej 5 cm warstwy natrysku w jednym cyklu. Spoiwo nie może zawierać w swoim składzie substancji ściernych powodujących zużywanie się elementów pomp, musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie w postaci plastycznej na odległość min. 400 m przy zachowaniu podanych przez wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Ponadto spoiwo powinno zachować plastyczność masy nawet po jednogodzinnym zatrzymaniu urządzenia podającego bez konieczności czyszczenia instalacji przy zachowaniu podanych przez wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Szacunkowa ilość: 2387 ton.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24911200 Kleber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały (kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy spoiw mineralnych i mineralno-cementowych do wykonywania tam i korków izolacyjnych, przeciwwybuchowych o następujących parametrach: wytrzymałość na ściskanie po upływie 24 godzin (RC24) musi wynosić min. 7 MPa (RC24 min. 7 MPa), wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t powyżej 1,3 m³. Spoiwo do wykonywania tam musi posiadać własności zapewniające odporność konstrukcji tamy o długości nie większej niż 3 m na ciśnienie fali wybuchu o wartości 1 MPa po czasie nie dłuższym niż 24 godz. od zatłoczenia. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Szacunkowa ilość: 2369 ton.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24911200 Kleber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały (kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy spoiw mineralnych i mineralno-cementowych do wykonywania tam i korków izolacyjnych, przeciwwybuchowych o następujących parametrach: wytrzymałość na ściskanie po upływie 24 godzin (RC24) musi wynosić min. 7 MPa (RC24 min. 7 MPa), wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t powyżej 1,3 m³. Spoiwo do wykonywania tam musi posiadać własności zapewniające odporność konstrukcji tamy o długości nie większej niż 3 m na ciśnienie fali wybuchu o wartości 1 MPa po czasie nie dłuższym niż 24 godz. od zatłoczenia. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Szacunkowa ilość: 2368 ton.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24911200 Kleber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały (kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy spoiw mineralnych i mineralno-cementowych do wykonywania pasów podporowych, izolacyjnych oraz tam i korków izolacyjnych o następujących parametrach: docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) musi wynosić min. 9 MPa (RC min. 9 MPa), wskaźnik woda:spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t powyżej 1,3 m³. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Szacunkowa ilość: 156 ton.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24911200 Kleber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały (kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy spoiw mineralnych i mineralno-cementowych ekspansywnych do wypełniania pustek, wykonywania pasów izolacyjnych i ochronnych oraz tam i korków izolacyjnych o następujących parametrach: docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) musi zawierać się w przedziale 0,1 MPa < Rc < 3 MPa, wskaźnik woda: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s > 1,0), wydajność z 1 t min. 5 m³. Spoiwo musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi na odległość min. 200 m w postaci plastycznej, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Ponadto spoiwo winno zachować plastyczność masy nawet po jednogodzinnym zatrzymaniu urządzenia podającego bez konieczności czyszczenia instalacji przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów wytrzymałościowych. Szacunkowa ilość: 784 tony.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-067425
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: zad. nr 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADITECH Adrian Ślosorz
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 167 243.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: zad. nr 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr Ślosorz
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 342 680.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: zad. nr 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k.
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAS Sp. z o.o.
Ort: Mikołów
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 344 130.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: zad. nr 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADITECH Adrian Ślosorz
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 162 162.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr Ślosorz
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 735 360.64 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu zostały zawarte 3 umowy wartościowe z Wykonawcami:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr Ślosorz 41-412 Mysłowice, ul. Bławatków 4 - w zakresie zadania nr 2 i 5 na łączną wartość netto 3 078 041,05 PLN

2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADITECH Adrian Ślosorz 41-412 Mysłowice, ul. Bławatków 6 - w zakresie zadania nr 1 i 4 na łączną wartość netto 1 329 405,00 PLN

3) Konsorcjum Firm: Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k. ul. Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze (Lider), MAS Sp. z o.o. ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów (Uczestnik), na wartość netto 2 344 130,56 PLN

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/08/2022