Services - 48316-2019

31/01/2019    S22    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

République tchèque-Prague: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité

2019/S 022-048316

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Česká republika - Úřad práce ČR
72496991
Dobrovského 1278/25
Praha 7
170 00
Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Martin Ptáček
Téléphone: +420 950156453
Courriel: martin.ptacek@uradprace.cz
Fax: +420 950156499
Code NUTS: CZ01

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.uradprace.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21

II.1.2)Code CPV principal
80570000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností.

VZ na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě.

VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 14 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 10 813 300.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Individuální psychologické poradenství

Lot nº: 01
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Beroun, Benešov, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník

II.2.4)Description des prestations:

Individuální psychologické poradenství

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Individuální psychologické poradenství II

Lot nº: 02
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk

II.2.4)Description des prestations:

Individuální psychologické poradenství

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Hledám zaměstnání Beroun, Příbram, Rakovník

Lot nº: 03
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Beroun, Příbram, Rakovník

II.2.4)Description des prestations:

Poradenský program Hledám zaměstnání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Hledám zaměstnání Benešov, Praha

Lot nº: 04
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Benešov, Praha

II.2.4)Description des prestations:

Poradenský program Hledám zaměstnání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lot nº: 05
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Nymburk

II.2.4)Description des prestations:

Poradenský program Hledám zaměstnání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lot nº: 06
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav

II.2.4)Description des prestations:

Poradenský program Hledám zaměstnání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Specifické poradenství Beroun, Příbram, Rakovník

Lot nº: 07
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Beroun, Příbram, Rakovník

II.2.4)Description des prestations:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Specifické poradenství Benešov, Praha

Lot nº: 08
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Benešov, Praha

II.2.4)Description des prestations:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Specifické poradenství Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lot nº: 09
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Český Brod, Nymburk

II.2.4)Description des prestations:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Specifické poradenství Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav

II.2.4)Description des prestations:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bilanční diagnostika Beroun, Příbram, Rakovník

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Beroun, Příbram, Rakovník

II.2.4)Description des prestations:

Bilanční diagnostika

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bilanční diagnostika Benešov, Praha

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Benešov, Praha

II.2.4)Description des prestations:

Bilanční diagnostika

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bilanční diagnostika Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Nymburk

II.2.4)Description des prestations:

Bilanční diagnostika

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bilanční diagnostika Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80570000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav

II.2.4)Description des prestations:

Bilanční diagnostika

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 179-366712
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 005
Intitulé:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o.
13584286
Klostermanova 1258
Žamberk
564 01
Tchéquie
Téléphone: +420 602463355
Courriel: hseda@agrokonzulta.cz
Code NUTS: CZ053
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 667 500.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 137 082.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 009
Intitulé:

Specifické poradenství Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o.
13584286
Klostermanova 1258
Žamberk
564 01
Tchéquie
Téléphone: +420 602463355
Courriel: hseda@agrokonzulta.cz
Code NUTS: CZ053
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 400 800.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 105 200.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 011
Intitulé:

Bilanční diagnostika Beroun, Příbram, Rakovník

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Mavo, s.r.o.
62579461
Černošická 20
Vonoklasy
252 28
Tchéquie
Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 850 500.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 64 410.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Psycholog

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 012
Intitulé:

Bilanční diagnostika Benešov, Praha

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Mavo, s.r.o.
62579461
Černošická 20
Vonoklasy
252 28
Tchéquie
Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 134 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 44 820.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Psycholog

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 013
Intitulé:

Bilanční diagnostika Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Mavo, s.r.o.
62579461
Černošická 20
Vonoklasy
252 28
Tchéquie
Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 553 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 34 860.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Psycholog

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 014
Intitulé:

Bilanční diagnostika Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Mavo, s.r.o.
62579461
Černošická 20
Vonoklasy
252 28
Tchéquie
Code NUTS: CZ020
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 207 500.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 20 340.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Psycholog

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: http://www.uohs.cz

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/01/2019