Služby - 483173-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

02/12/2017    S232

Holandsko-Petten: Priama zmluva na obstarávanie služieb týkajúca sa vykonávania každodenných a pravidelných upratovacích služieb pre priestory a budovy v rámci areálu JRC v Pettene

2017/S 232-483173

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 29.11.2017, 2017/S 229-476416)

Európska komisia, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R – directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer – Petten, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLANDSKO. Kontaktná osoba: L. Vuskovic. E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.1.2018.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

8.1.2018 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Cena.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

19.1.2018.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

23.1.2018 (10:00) miestneho času.

[...]

Odhadovaná hodnota uvedená v bode II.2.6 zahŕňa 10 % na nepredvídané výdavky.