Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 483174-2017

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в София, България
NDНомер на публикацията на обявлението483174-2017
PDДата на публикуване02/12/2017
OJНомер на броя на ОВ S232
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаEuropean Commission Representation in Bulgaria
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен22/11/2017
DTКраен срок за подаване03/01/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура2 - Ограничена процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90910000 - Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 - Услуги по почистване на сгради, без жилищните
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/bulgaria/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС