Služby - 483367-2020

13/10/2020    S199

Česko-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2020/S 199-483367

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 189-456640)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské nám. 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Kamila Čermáková, projektová manažerka
E-mail: cermakova.kamila@brno.cz
Tel.: +420 542173127
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.brno.cz/uvodni-strana/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních Studie souboru staveb (dále jen „STS“), Dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“), projektová dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen DSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb při projednání projektové dokumentace a získání příslušných povolení, technická pomoc při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dohledu projektanta (AD) při realizaci objektů specifikovaných ve Studii.

Předmět veřejné zakázky bude zpracováván samostatně ve dvou částech (etapách) takto:

I. část - soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-4,

II. část - soubor 7 vila domů F1-7.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 189-456640

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1)
Místo v textu, které má být změněno: Název a adresa
Namísto:

Kontaktní osoba: Blanka Obršliková, koordinátorka projektů

Tel.: +420 542173127

E-mail: obrslikova.blanka@brno.cz

Má být:

Kontaktní osoba: Ing. arch. Kamila Čermáková, projektová manažerka

Tel.: +420 542173127

E-mail: cermakova.kamila@brno.cz

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/10/2020
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 26/10/2020
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 23:59
VII.2)Další dodatečné informace: