Varer - 483473-2019

15/10/2019    S199    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 199-483473

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 181-440236)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Telefon: +45 51886068

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genbrugshjælpemidler

Sagsnr.: 50.98
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af genbrugshjælpemidler.

Der udbydes 16 delaftaler, som dækkes af 5 kategorier indenfor genbrugshjælpemidler; Rollatorer (delaftale 1-3), Elscootere (delaftale 4-5), Senge (delaftale 6), Madrasser (delaftale 7-10) og Toilet/bad (delaftale 11-16). Delaftalernes individuelle krav fremgår af bilag B. For hver delaftale tildeles 3 leverandører i en kaskade.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kunder, som tilslutter sig aftalen. Det fremgår af SKI's bilag A samt bilag A1, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen samt hvilke delaftaler de har forpligtet sig til at anvende. Rammeaftalen indebærer dermed et forpligtende element for de tilsluttede, hvilket vil fremgå som en del af udbudsmaterialet.

Rammeaftalen indeholder en option beskrevet i denne bekendtgørelse VI.3, og vedrørende tilfælde, hvor udbuddets forventede forbrug nås i rammeaftalens løbetid. Optionen vedrører rammeaftalen og ikke hver delkontrakts afsnit II.2.11.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 181-440236

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 13:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Der er kommet mange relevante spørgsmål. SKI vil gerne sikre sammenhæng i svarene på både tidligere og nye spørgsmål, og vi forventer derfor først at besvare de seneste spørgsmål efter uge 42. For at give tilbudsgivere mulighed for at tilpasse deres tilbud til disse svar, forlænger SKI tilbudsfristen til den 12.11.2019 kl. 13:00. Giver vores svar anledning til behov for yderligere fristforlængelse, vil vi imødekomme dette.