Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 483610-2021

Submission deadline has been amended by:  534129-2021
24/09/2021    S186

Netherlands-Utrecht: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 186-483610

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Utrecht
National registration number: 71663234
Postal address: Stadsplateau 1
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3521 AZ
Country: Netherlands
Contact person: Ludo Huisman
E-mail: VUL_HIER_JE_EIGEN_E-MAILADRES_IN@utrecht.nl
Telephone: +31 302860000
Internet address(es):
Main address: http://www.utrecht.nl/inkoop
Address of the buyer profile: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fbdc06e9a1281951ed5d3ddd726a26a9
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gemeente Utrecht
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fbdc06e9a1281951ed5d3ddd726a26a9
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Integraal Ontwerpteam Basisschool ‘Noord’ in Blok 12 Merwede

Reference number: Kenmerk 2021-OOR-115
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot een integrale ontwerpopdracht voor de basisschool ‘Noord’ in Blok 12 in Merwede. De opdracht is het maken van een Structuur ontwerp, Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp en Technisch Ontwerp en bestek voor een basisschool (incl. gymzaal en een voorziening voor fietsparkeren.

De gemeente is voor deze opdracht opzoek naar een integraal ontwerpteam bestaande uit minimaal een architect, een adviseur constructies, een adviseur installatietechniek, een adviseur bouwfysica, kostendeskundige en een adviseur duurzaamheid/energieconcepten. Onder integraliteit wordt verstaan een gebouwontwerp dat zowel ruimtelijk/functioneel als technisch en financieel in optimale samenhang is ontworpen en uitgewerkt waarbij alle in het ontwerpteam aanwezige disciplines op een gelijke wijze zijn gewogen en afgestemd.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Utrecht

II.2.4)Description of the procurement:

1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitscritera / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 01/02/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Kerncompetentie 1: Ervaring met het aansturen van een Integraal ontwerpteam voor een onderwijsgebouw met vernieuwend onderwijsconcept, voor het Primair Onderwijs (PO),

- Kerncompetentie 2: Ervaring met het ontwerpen van een flexibelgebouw,

- Kerncompetentie 3: Ervaring met complexe stedenbouwkundige randvoorwaarden,

- Kerncompetentie 4: Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 18/11/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: UTRECHT
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021