The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 483617-2021

Submission deadline has been amended by:  556325-2021
24/09/2021    S186

Netherlands-Eindhoven: Grounds maintenance services

2021/S 186-483617

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Uitvoering
National registration number: 261529808
Postal address: Postbus 90150
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5600 RB
Country: Netherlands
Contact person: M. Jannis
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/75985561eea8708a53a5bb907a71ed5e
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/75985561eea8708a53a5bb907a71ed5e
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025"

Reference number: 61816202251
II.1.2)Main CPV code
77314000 Grounds maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbestedende dienst wenst met onderhavige Opdracht het integraal beheer van het stadsdeel Woensel Noord 1 door een externe partij uitgevoerd voor de periode 2022 t/m 2025 met een mogelijke verlenging t/m 2029 middels een aanbesteding van het bestek met kenmerk 61816202251 met gunning op de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van het integraal beheer en onderhoud.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314000 Grounds maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Ecologie / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Social Return / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Burgerparticipatie / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft één maal de mogelijkheid om na akkoord van de Opdrachtnemer de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met vier (4) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ondersteuning ingenieursdienst

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden is te vinden in het bestek en beschrijvend document.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: nvt / Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft één maal de mogelijkheid om na akkoord van de Opdrachtnemer de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met vier (4) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Voor dit betreffende perceel (nr. 2) kan in het kader van deze aanbesteding geen inschrijving worden gedaan. Dit perceel (nr. 2) wordt, met een beroep op de percelenregeling (Aanbestedingswet 2012, art. 2.18), afzonderlijk onderhands aanbesteed.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ondersteuning Geovisia ten behoeve van beheerseenheden

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72513000 Office automation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden is te vinden in het bestek en beschrijvend document.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: nvt / Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever heeft één maal de mogelijkheid om na akkoord van de Opdrachtnemer de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met vier (4) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Voor dit betreffende perceel (nr. 3) kan in het kader van deze aanbesteding geen inschrijving worden gedaan. Dit perceel (nr. 3) wordt, met een beroep op de percelenregeling (Aanbestedingswet 2012, art. 2.18), afzonderlijk onderhands aanbesteed

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Eigen verklaring (UEA),

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Facultatieve uitsluitingsgronden

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Ervaring,

- Certificeringen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tijdens de aanbesteding vindt alle communicatie tussen de gemeente en gegadigden uitsluitend via TenderNed plaats. Inlichtingen worden uitsluitend schriftelijk verstrekt door de aanbestedende dienst. Tot dinsdag 12 oktober 2021, 13.00 uur wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden eventuele vragen kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst, via de "vragen en antwoorden" module van deze aanbesteding in www.tenderned.nl.

De "nota van inlichtingen inschrijffase" zal op www.tenderned.nl worden gepubliceerd. De volledige voorwaarden m.b.t. de inlichtingen zijn opgenomen in het beschrijvend document.

Iedere belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze aanbestedingsprocedure. De gemeente zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mail adres: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl. De volledige voorwaarden van de klachtenregeling zijn opgenomen in het beschrijvend document.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Het aanbestedingsproces wordt volledig digitaal uitgevoerd via het online aanbestedingsplatform TenderNed. Om een verzoek tot deelneming in te kunnen dienen in TenderNed, dient gegadigde te beschikken over e-Herkenning. Het kan een aantal dagen duren voordat gegadigde deze e-Herkenning ontvangt via TenderNed. Meer informatie over het aanvragen van e-Herkenning kan gegadigde vinden via: https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/registreren-en-eherkenning. Het tijdig aanvragen van e-Herkenning is voor rekening en risico van de gegadigde.

Als bij het indienen van de inschrijving een bij te voegen document van toepassing is op meerdere onderdelen van deze aanbesteding, hoeft dit document slechts eenmaal bijgevoegd te worden.

De werkzaamheden zoals vastgelegd in het bestek hebben betrekking op het integraal beheer in het stadsdeel Woensel Noord 1. Er is daarom een grote mate van uniformiteit en samenhang in de werkzaamheden. De omvang van de opdracht is dusdanig dat toegankelijkheid voor MKB bedrijven voldoende gewaarborgd is. Daarnaast acht Opdrachtgever het doelmatig om de werkzaamheden als één Opdracht aan te besteden. Kortom, er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden en omdat de werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is niet gekozen de Opdracht in Percelen op te splitsen.

Er wordt wel gebruik gemaakt van de percelenregeling (art 2.18 van de aanbestedingswet).

Gevolgen coronavirus voor deze aanbesteding:

Sinds medio maart 2020 heeft de Staat maatregelen getroffen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Dit heeft (verstrekkende) gevolgen voor zowel inschrijvers als de gemeente Eindhoven. De belangrijke informatie hieromtrent is opgenomen in de bij het beschrijvend document gevoegde bijlage.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021