Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 48365-2023

25/01/2023    S18

Magyarország-Veszprém: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2023/S 018-048365

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 88545100
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vkszrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkolóház tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000719562022
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósítása keretében a Veszprém, Mártírok útja 4796 helyrajzi számú ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó előregyártott acél szerkezetű parkolóház épület megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, kivitelezése, és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 249 984 134.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45233228 Útburkolat építése
45233270 Parkolóhely burkolati jeleinek festése
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Veszprém, 4796 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen fejlesztés során Veszprém, Mártírok útja 4796 helyrajzi számú ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó előregyártott acél szerkezetű parkolóház épület kialakításának a tervezése, kivitelezése.

Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási tervek alapján tervdokumentációk elkészítése az alábbiak szerint:

- engedélyezési tervek elkészítése, Megrendelő meghatalmazása alapján az engedélyek megszerzése

- a kiviteli tervek elkészítése, árazott és árazatlan, részletes költségvetéssel.

A projekthez elkészült a jóváhagyási terv, és költségbecslés, amik tartalmazzák a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.

Az engedélyezési tervek elkészítésének teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 30 naptári nap.

Kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje: a végleges (azaz jogerős) építési engedély rendelkezésére állásától számított 30 naptári nap.

Főbb mennyiségi adatok :

- összes beépített hasznos alapterület: 5256,0 nm

- 174 férőhelyes fedett parkoló

- Földmunka 1462,58 m3

- Sziklalazítás: 190 m3

- Betonacél helyszíni szerelése: 199,16 t

- Betonozás 1803,16 m3

- Zsaluzás 3229,9 m2

- Térkőburkolat készítése 1800 m2

- Műgyanta burkolata 1800 m2

- Tűzgátló bevonat készítése 3550 m2

- Lefolyócső rendszer 147 m

- Fizető automata rendszer 2 klt

- Beléptető rendszer 2 klt

- Foglaltságjelző rendszer 1 klt

- Vasbeton tűzterjedési gátak festése 783,6 m2

- Vasbeton fal festése 3583,5 m2

- Védőcső kiépítés 2623,6 fm

- Előregyártott vasbeton panelek elhelyezése 461,55 m2

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és dokumentációk tartalmazzák

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont d) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) tervezési feladatok esetében / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv megfelelősége / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított, naptári napokban kifejezett, a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap.

Megrendelő a munkaterületet az építési engedélynek az építésügyi hatóságnak történő benyújtását követő 8 naptári nap belül biztosítja.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási tervdokumentáció, talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés és költségbecslés tartalmazza.

Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti indokolás: Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 107-295124
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Parkolóház tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/01/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10578863219
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 249 984 134.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építészeti munkák

villamos munkák

gépészeti munkák

tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevőkre vonatkozó adatok:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327244.

Ajánlattevő neve: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4030 Debrecen Karabély Utca 3. 11221/6

Adószám: 24880521209

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém Pillér Utca 11.

Ajánlattevő neve: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)

Adószám: 10578863219, 11469830244

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.

Adószám: 13240567242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/01/2023