Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 483698-2018

03/11/2018    S212

Belgija-Bruxelles: Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva

2018/S 212-483698

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 157-359376)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Avenue du Bourget 1
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva

Referentni broj: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000 Usluge izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka, objavljen s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga izrade, testiranja, provedbe i širenja programa usavršavanje u području poduzetništva koji će služiti za nadogradnju vještina i pedagoških alata za predavače u ustanovama visokog obrazovanja.

Krajnji je cilj ove mjere promicanje interdisciplinarnog pristupa europskih ustanova visokog obrazovanja, a time i podrška uvođenja nastave poduzetništva i izvan tradicionalne domene ekonomskih škola i fakulteta.

Cilj ove mjere je podržati izradu, razvoj i organizaciju modula usavršavanja namijenjenih predavačima u kontekstu visokog obrazovanja. Izvoditelj će svoje aktivnosti usmjeriti na sadržaj i metodiku programa usavršavanja u području poduzetništva.

Zadaće koje će izvršiti izvoditelj detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/10/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 157-359376

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 08/11/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 15/01/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 12/11/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 16/01/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: