Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Servizzi - 483698-2018

03/11/2018    S212    Aġenziji) - Servizzi - Tagħrif ieħor - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Programm ta' Taħriġ Ewropew fl-Intraprenditorija għall-Edukaturi

2018/S 212-483698

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2018/S 157-359376)

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Avenue du Bourget 1
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100
Kodiċi postali: 1140
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/easme/en

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Programm ta' Taħriġ Ewropew fl-Intraprenditorija għall-Edukaturi

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80500000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din hija sejħa għall-offerti, f'forma ta' proċedura miftuħa, imnedija bil-għan li tikkonkludi kuntratt ta' servizz għat-twaqqif, l-ittestjar, it-twassil u t-tixrid ta' programm ta' taħriġ fl-Intraprenditorija li se jservi biex itejjeb il-ħiliet u l-għodod pedagoġiċi tal-edukaturi fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla.

L-għan ġenerali ta' din l-azzjoni huwa li tippromwovi approċċ interdixxiplinari f'istituzzjonijiet Ewropej tal-edukazzjoni ogħla u b'hekk tappoġġja l-introduzzjoni ta' edukazzjoni intraprenditorjali anke barra mid-dominju tradizzjonali tal-iskejjel kummerċjali u tal-fakultajiet ekonomiċi.

L-għan ta' din l-azzjoni huwa li jappoġġja d-disinn, l-iżvilupp u l-organizzazzjoni ta' moduli tat-taħriġ li għandhom jitwasslu lill-edukaturi f'kuntest ta' edukazzjoni ogħla. Il-Kuntrattur se jiffoka l-attivitajiet kemm fuq il-metodoloġija kif ukoll fuq il-kontenut ta' programm ta' taħriġ fl-intraprenditorija.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-Taqsima 1).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/10/2018
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 157-359376

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 08/11/2018
Ħin lokali: 15:00
Aqra:
Data: 15/01/2019
Ħin lokali: 15:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 12/11/2018
Ħin lokali: 11:00
Aqra:
Data: 16/01/2019
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: