Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 483698-2018

03/11/2018    S212    Agencije - Storitve - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Evropski program usposabljanja iz podjetništva za učitelje

2018/S 212-483698

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 157-359376)

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/EASME

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Evropski program usposabljanja iz podjetništva za učitelje

Referenčna številka dokumenta: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

To je javni razpis v obliki odprtega postopka, sprožen z namenom sklenitve naročila storitev za vzpostavitev, preskušanje, izvajanje in razširjanje programa usposabljanja iz podjetništva, ki bo služil nadgradnji znanja in pedagoških orodij učiteljev znotraj visokošolskih zavodov.

Splošni namen tega ukrepa je spodbuditi meddisciplinarni pristop v evropskih visokošolskih zavodih in s tem podpreti uvedbo izobraževanja na področju podjetništva tudi zunaj običajnega programa poslovnih šol in ekonomskih fakultet.

Cilj tega ukrepa je podpreti oblikovanje, razvoj in organizacijo modulov usposabljanja, ki bodo zagotovljeni za visokošolske učitelje. Dejavnosti izvajalca bodo osredotočene na metodologijo in vsebino programa usposabljanja iz podjetništva.

Naloge, ki jih bo opravil izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/10/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 157-359376

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 08/11/2018
Lokalni čas: 15:00
Se glasi:
Datum: 15/01/2019
Lokalni čas: 15:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 12/11/2018
Lokalni čas: 11:00
Se glasi:
Datum: 16/01/2019
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: