Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 483698-2018

03/11/2018    S212

Belgien-Bryssel: Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare

2018/S 212-483698

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 157-359376)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/easme/en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare

Referensnummer: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, som inleds med målet att teckna ett tjänstekontrakt för upprättande, testning, leverans och spridning av ett utbildningsprogram avseende entreprenörskap, som ska tjäna till att uppgradera kompetensen och de pedagogiska verktygen hos lärare inom institutioner för högre utbildning.

Det övergripande syftet med den här åtgärden är att främja ett interdisciplinärt tillvägagångssätt vid europeiska institutioner för högre utbildning och därigenom främja införandet av entreprenörsutbildning även utanför de traditionella domänerna för handelshögskolor och ekonomiska fakulteter.

Syftet med denna åtgärd är att stödja utformningen, utarbetandet och organiseringen av utbildningsmoduler, som ska tillhandahållas lärare inom högre utbildning. Uppdragstagaren ska inrikta verksamheterna mot ett utbildningsprogram i entreprenörskap, både vad gäller metod och innehåll.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/10/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 157-359376

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 08/11/2018
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 15/01/2019
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/11/2018
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 16/01/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: