Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 483710-2018

03/11/2018    S212

Luksemburg-Luxembourg: Brüsselis ja Luxembourgis asuvate Euroopa institutsioonide autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine

2018/S 212-483710

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: Service du courrier officiel
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Mme Birgitte Jansson
E-post: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://curia.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Brüsselis ja Luxembourgis asuvate Euroopa institutsioonide autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine

Viitenumber: COJ-PROC-17/024
II.1.2)CPV põhikood
80511000 Töötajate väljaõppe teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Osutatavad teenused seisnevad Euroopa institutsioonide B-kategooria juhiloaga autojuhtidele mõeldud koolituste tagamises. Teenused ei hõlma raskeveokite (C-kategooria juhiluba) ega busside (D-kategooria juhiluba) juhtimisega seotud koolitusi.

Leping on jaotatud 2 järgmisse eraldiseisvasse ossa:

- osa A: Brüsselis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine,

- osa B: Luxembourgis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine.

Pakkujad võivad esitada pakkumise 1 või 2 osa kohta. Osad on sõltumatud ja nende kohta võidakse sõlmida lepingud erinevate pakkujatega.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 2
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Brüsselis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine

Osa nr: A
II.2.2)CPV lisakood(id)
80511000 Töötajate väljaõppe teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Põhiline teostamise koht:

Brüssel

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Brüsselis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 60
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Luxembourgis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine

Osa nr: B
II.2.2)CPV lisakood(id)
80511000 Töötajate väljaõppe teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Põhiline teostamise koht:

Luxembourg

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Luxembourgis töötavatele autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 60
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt iseloomustuse punkti 5.4.1).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujal peavad olema piisavad ressursid ja rahalised vahendid, et tagada lepingu pidev ja rahuldav täitmine kogu lepingu kestuse vältel.

Seetõttu peab pakkuja viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansid, aastaaruanded, kasumiaruanded) tulema välja, et vähemalt 2 järgnevalt loetletud andmetest või näitajatest vastavad sobivuse kriteeriumitele:

- omakapital (käsitletakse ebasobivana, kui 3 majandusaasta omakapital on negatiivne);

- netotulu (käsitletakse ebasobivana, kui 3 majandusaasta netotulu on negatiivne);

- likviidsussuhe (= käibevara/jooksvad kohustused; käsitletakse ebasobivana, kui 3 majandusaasta suhe on ≤ 1);

- omakapitali tasuvus (ROE, = tulu/omakapital; käsitletakse ebasobivana, kui 3 majandusaasta suhe on negatiivne).

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkuja tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus peab olema piisav, et täita lepingut selle tingimuste kohaselt, võttes arvesse selle maksumust ja ulatust.

Pakkumiskutses viidatud lepingu puhul nõuab hankija pakkujatelt vähemalt järgmist tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust:

a) viimase 3 aasta jooksul on pakkuja osutanud käesoleva lepingu objektiks olevate teenustega sama laadi koolitusteenuseid, mille kogumaksumus ületab nimetatud perioodil 100.000 EUR;

b) pakkujal on olemas töörühm, kuhu kuuluvad vähemalt 4 volitatud instruktorit ning üks haldusjuht, kelle profiilid on järgmised:

- instruktorite profiil:

- - vähemalt 3 aastat töökogemust instruktorina lepinguga hõlmatud valdkonnas,

- - prantsuse ja/või inglise keele oskus [vt. tehnilise kirjelduse punktis 1.5.5 toodud täpsustusi (pakkumise iseloomustuse lisa 1)].

- haldusjuhi profiil:

- - vt. tehnilise kirjelduse punktis 1.7.10 toodud täpsustusi (pakkumise iseloomustuse lisa 1);

c) pakkujal peab olema vähemalt 4 sõidukit, mis on samalaadsed institutsioonides enim kasutatavate sõidukitega [sõidukitüübid on loetletud tehnilise kirjelduse punktis 1.5.4 (pakkumise iseloomustuse lisa 1)];

d) pakkujal peab olema koht koolitusteenuste osutamiseks (teoreetiline ja praktiline osa), kus on muuhulgas olemas ka professionaalne sõidurada ja mis vastab tehnilise kirjelduse punktis 1.6 toodud iseloomustusele (pakkumise iseloomustuse lisa 1).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 21/12/2018
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14/01/2019
Kohalik aeg: 12:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, Luxembourg.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkujad, kes soovivad pakkumiste avamisel osaleda, peavad enda soovist kirjalikult teada andma aadressil AO_chauffeurs@curia.europa.eu hiljemalt 21.12.2018. Osaleda võib ainult 1 esindaja pakkuja kohta. Pakkumiste avamisel peab ta esitama oma id-kaardi ning volikirja pakkuja esindamiseks.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohtu kantselei
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
24/10/2018