Pakalpojumi - 483710-2018

03/11/2018    S212    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem no Eiropas Savienības iestādēm Briselē un Luksemburgā

2018/S 212-483710

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
Service du courrier officiel
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Kontaktpersona: Mme Birgitte Jansson
E-pasts: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
NUTS kods: LU

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem no Eiropas Savienības iestādēm Briselē un Luksemburgā

Atsauces numurs: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Galvenās CPV kods
80511000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Īstenojamie pakalpojumi ietver Eiropas Savienības iestāžu autovadītāju ar B kategorijas vadītāja apliecību apmācību. Nav iekļautas apmācības saistībā ar smago transportlīdzekļu vadīšanu (C kategorija) un/vai autobusu vadīšanu (D kategorija).

Līgums ir iedalīts 2 atsevišķās daļās.

— A daļa: apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Briselē

— B daļa: apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Luksemburgā

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par 1 vai abām daļām. Daļas ir neatkarīgas un var tikt piešķirtas dažādiem pretendentiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Briselē

Daļas numurs: A
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Briselē

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Luksemburgā

Daļas numurs: B
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburga

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem, kas norīkoti Luksemburgā

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt konkursa specifikāciju 5.4.1) punktu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt pietiekamam resursu un finanšu līdzekļu apjomam, lai varētu garantēt nepārtrauktu un apmierinošu pakalpojumu sniegšanu visā līguma darbības laikā.

Šajā saistībā pretendentam ir jāuzrāda finanšu pārskati (bilances, gada pārskati, peļņas un zaudējumu pārskati) par pēdējiem 3 finanšu gadiem, no kuriem vismaz 2 ir pozitīvi attiecībā uz šādiem datiem vai rādītājiem:

— pašu kapitāls (nebūs atbilstošs, ja negatīvs 3 finanšu gados),

— tīrā peļņa (nebūs atbilstoša, ja negatīva 3 finanšu gados),

— likviditātes rādītājs (= apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām; nebūs atbilstošs, ja ≤ 1 attiecībā uz 3 finanšu gadiem),

— pašu kapitāla atdeve (return on equity – ROE) (= peļņa pret pašu kapitālu; nebūs atbilstoša, ja negatīva 3 finanšu gados).

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt pietiekamām tehniskajām un profesionālajām spējām, lai izpildītu līgumu atbilstoši līguma noteikumiem, ņemot vērā līguma vērtību un darbības jomu.

Attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu līgumslēdzēja iestāde pieprasa, lai pretendentiem būtu vismaz šādas tehniskās un profesionālās spējas:

a) pretendents pēdējo 3 gadu laikā ir sniedzis šā līguma priekšmetam līdzīgus apmācības pakalpojumus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 100 000 EUR par šo periodu;

b) pretendentam ir jābūt vismaz 4 apmācības speciālistu (kurus tas pilnvarojis) grupai, kā arī administratīvajam vadītājam, un šiem darbiniekiem ir šādas kvalifikācijas:

— apmācības instruktoru kvalifikācija:

—— vismaz 3 gadu profesionālā pieredze kā instruktoram šī līguma jomā,

—— franču un/vai angļu valodas zināšanas (sīkāk skatīt tehnisko specifikāciju 1.5.5) punktu (konkursa specifikāciju 1. pielikumā)),

— administratīvā vadītāja kvalifikācija:

—— sīkāk skatīt tehnisko specifikāciju 1.7.10) punktu (konkursa specifikāciju 1. pielikumā),

c) pretendenta rīcībā ir jābūt vismaz 4 transportlīdzekļiem, kas ir līdzīgi iestāžu pašlaik izmantotajiem transportlīdzekļiem (automobiļa veidu skatīt tehnisko specifikāciju 1.5.4) punktā (konkursa specifikāciju 1. pielikumā));

d) pretendenta rīcībā ir jābūt apmācības pakalpojumu (teorētisko un praktisko uzdevumu), ietverot arī profesionālo struktūru, izpildes vietai atbilstoši tehnisko specifikāciju 1.6) punkta prasībām (konkursa specifikāciju 1. pielikumā).

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 21/12/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/01/2019
Vietējais laiks: 12:00
Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, plateau du Kirchberg, Luxembourg, LUKSEMBURGA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem, kuri vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, par to jāpaziņo, nosūtot e-pasta ziņojumu uz AO_chauffeurs@curia.europa.eu ne vēlāk kā līdz 21.12.2018. Piedalīties var tikai 1 katra pretendenta pārstāvis. Pārstāvim ir jāuzrāda personas apliecība un pilnvara pārstāvēt pretendējošo uzņēmumu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Eiropas Ombuds
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Francija
Tālrunis: +33 388172313

Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24/10/2018