Servizzi - 483710-2018

03/11/2018    S212

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera minn istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u Lussemburgu

2018/S 212-483710

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Mme Birgitte Jansson
Posta elettronika: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera minn istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u Lussemburgu

Numru ta' referenza: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80511000 Servizzi tat-taħriġ tal-personal
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi li jridu jitwettqu jikkonsistu fil-garanzija tat-taħriġ tax-xufiera ta' istituzzjonijiet Ewropej li għandhom liċenzja B. Huwa eskluż it-taħriġ relatat mat-trasport ta' piżijiet tqal (liċenzja C) u/jew tal-karozzi tal-linja (liċenzja D).

Il-kuntratt hu maqsum f'2 lottijiet distinti:

— il-lott A: servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fi Brussell,

— il-lott B: servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fil-Lussemburgu.

Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jitfgħu offerta għal lott wieħed jew 2 lottijiet. Il-lottijiet huma indipendenti minn xulxin u jistgħu jingħataw lil entitajiet differenti li jitfgħu l-offerti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fi Brussell

Nru tal-lott: A
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80511000 Servizzi tat-taħriġ tal-personal
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fi Brussell.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fil-Lussemburgu

Nru tal-lott: B
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80511000 Servizzi tat-taħriġ tal-personal
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera allokati fil-Lussemburgu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-punt 5.4.1) tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jkollu riżorsi u mezzi finanzjarji suffiċjenti biex tiġi garantita prestazzjoni kontinwa u sodisfaċenti matul iż-żmien tal-kuntratt kollu.

Għal dan l-għan, irrid jirriżulta mir-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali, kontijiet annwali, kontijiet tat-telf u tal-qligħ) ta' dak li jitfa' l-offerta matul l-aħħar 3 snin finanzjarji li, mill-inqas, 2 fost id-dejta jew il-proporzjonijiet li ġejjin ikunu favorevoli:

– kapitali proprji (meqjusa mhux favorevoli jekk negattivi matul it-3 snin finanzjarji);

– ir-riżultat nett (meqjus mhux favorevoli jekk negattiv matul it-3 snin finanzjarji);

– il-proporzjon tal-likwidità (= assi kurrenti/dejn fuq żmien qasir; meqjus mhux favorevoli jekk ≤ 1 matul it-3 snin);

– ROE (= qligħ/kapitali proprji; meqjusa mhux favorevoli jekk negattivi matul it-3 snin finanzjarji).

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta jrid ikollu ħila teknika u professjonali li tkun biżżejjed biex iwettaq il-kuntratt skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt filwaqt li jqis il-valur u l-firxa tiegħu.

Għall-kuntratt li jissemma f'din is-sejħa għall-offerti, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt teħtieġ li dawk li jitfgħu l-offerti jkollhom il-ħiliet tekniċi u professjonali minimi li ġejjin:

a) ikun ipprovda, matul l-aħħar 3 snin, servizzi ta' taħriġ simili għal dawk suġġetti għal dan il-kuntratt għal ammont globali ta' iżjed minn 100 000 EUR matul dan il-perijodu;

b) ikollu tim ta' mill-inqas 4 għalliema approvati minn dak li jitfa' l-offerta, kif ukoll uffiċjal amministrattiv, bil-profili li ġejjin:

— profil ta' għalliema:

—— mill-inqas 3 snin ta' esperjenza professjonali bħala għalliem fil-qasam ta' dan il-kuntratt,

—— għarfien tal-lingwa Franċiża u/jew Ingliża [ara l-ispjegazzjonijiet fil-punt 1.5.5) tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (l-Anness 1 ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet)].

— profil ta' uffiċjal amministrattiv:

—— ara l-ispjegazzjonijiet fil-punt 1.7.10) tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (l-Anness 1 ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet);

c) jipprovdi mill-inqas 4 vetturi simili għal dawk li jintużaw bħalissa mill-istituzzjonijiet [ara t-tip ta' karozza fil-punt 1.5.4) tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (ara l-Anness 1 ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet)];

d) ikollu post għat-twettiq tas-servizzi ta' taħriġ (parti teoretika u oħra prattika) inkluż iċ-ċirkwit professjonali, li jikkonforma mal-karatteristiċi deskritti taħt il-punt 1.6) tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (l-Anness 1 ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 21/12/2018
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/01/2019
Ħin lokali: 12:00
Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, plateau du Kirchberg, il-Lussemburgu.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerta u li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba li jikkonfermaw dan bil-miktub fuq l-indirizz AO_chauffeurs@curia.europa.eu sa mhux iktar tard mill-21.12.2018. Jista' jattendi rappreżentant wieħed biss għal kull min jitfa' offerta. Dan għandu jkollu l-karta tal-identità tiegħu u dokument li juri li huwa awtorizzati li jirrappreżenta l-kumpanija li qed titfa' l-offerta fis-sessjoni ta' ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24/10/2018