Dienstleistungen - 483719-2019

15/10/2019    S199    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Helsinge: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 199-483719

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gribskov Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29188440
Postanschrift: Rådhusvej 3
Ort: Helsinge
NUTS-Code: DK02
Postleitzahl: 3200
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Thomas Gätke
E-Mail: tgaet@gribskov.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gribskov.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.rib-software.dk/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning - Projekt Troldebakkerne

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gribskov Kommunen ønsker at skabe en ny bydel Troldebakkerne, hvor der kan blive plads til ca. 700 boliger. Området, der skal anvendes, er både privat og kommunalt med et samlet areal på ca. 70 ha. Arealet ligger nord for Helsinge i tæt tilknytning til byen, kommende trinbræt, skole, idrætsanlæg, masser af natur m.v. Den vestlige del af arealet er privat, og de øvrige ca. 35 ha i øst er kommunalt ejet.

Primo 2019 har Gribskov Kommune ladet udarbejde anlægsprogram for nærværende Projekt Troldebakkerne. Projekt Troldebakkerne omfatter de indledende infrastrukturanlæg, der skal til for at skabe den nye bydel på ca. halvdelen af det kommunale areal (hele etape A og en væsentlig del af etape B jf. anlægsprogrammet). Anlægsprogrammet er vedlagt udbuddet i Bilag E • Anlægsprogram.

En mere detaljeret projektbeskrivelse af hvad Projekt Troldebakkerne skal indeholde, og hvad der i den sammenhæng skal ydes af rådgivning, er angivet i vedlagte Bilag B – Projekt- og Ydelsesbeskrivelse.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71400000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02
Hauptort der Ausführung:

Projektarealet er beliggende i Gribskov Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gribskov Kommune ønsker med dette udbud, at indgå kontrakt med Totalrådgiver omkring udførelse af Projekt Troldebakkerne.

Totalrådgivningen er overordnet opdelt i 3 hovedfaser, jf. Rådgiveraftalens pkt. 4 og via henvisninger til Ydelsesbeskrivelserne for Anlæg 2019. Pt. henvises til høringsudkastet, men det er forventningen, at så snart en endelig version af Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg er offentliggjort, så vil ordregiver ændre til denne version.

Udbuddet gennemføres via Rip-Software (Byggeweb) under tilbudsnummeret: TN939057A.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/02/2020
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Både ordregiver og rådgiver kan have ret til forlængelse af kontrakten jf. ABR 18.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

For at sikre konkurrencen om den udbudte kontrakt vil ordregiver prækvalificere de 5 ansøgere, der har de mest relevant referencer med sammenlignelige projekter som er projekteret/udført inden for de seneste 5 år.

Sammenlignelige projekter er referencer, hvor ansøger har ydet rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som indeholder et og gerne flere elementer af:

- rådgivning ved planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byudviklingsområder, der indeholder følgende fagdiscipliner:

- - Trafik, herunder kollektiv og bløde trafikarter,

- - Landskab,

- - Belysning,

- - Regnvandshåndtering på overflade.

Ledningskoordinering med forsyningsselskab:

- reference hvor ansøger har haft rollen som totalrådgiver og/eller projekteringsleder,

- referencer med en tilsvarende størrelse om kompleksitet som projekt Troldebakkerne,

- referencer med tilsvarende projekter, hvor projekteringen er helt gennemført.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7 er angivet med en stor usikkerhed og kan således forlænges. Derudover indeholder perioden ikke ydelser i forbindelse med opfølgning efter aflevering samt efterfølgende eftersyn af arbejderne.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135 og § 136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1, 2, 4 og 6.

Såfremt en ansøger ikke kan sige ”nej” til de oplistede udelukkelsesgrunde i ESPD’et udelukkes denne fra udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger kan dokumentere sin pålidelighed gennem en self cleaning, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Som dokumentation vil ordregiver anmode om en "Serviceattest" for danske virksomheder eller lignende dokumentation for udenlandske virksomheder.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse om egenkapitalen i de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

Som dokumentation vil ordregiver anmode om revisorpåtegnet årsregnskab eller attest, der viser egenkapitalen for de sidste 2 regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ordregiver stiller ikke minimumskrav til ansøgernes tekniske- og faglige formåen. Ansøgers referencer indgår i udvælgelsen af de 5 ansøgere som prækvalificeret.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Rådgiveraftalen baseres på "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed" (ABR 18) med de i Rådgiveraftalen og udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 04/12/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbuddet gennemføres via Rip-Software (Byggeweb) under tilbudsnummeret: TN939057A. https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om Prækvalifikationen:

— Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via RIB Software. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via RIB Software,

— Ad II.2.9) Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation,

— Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af anførte udelukkelsesgrunde,

— Ad III.1.2) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via RIB Software.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.rib-software.dk

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jakobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/10/2019