Služby - 483721-2018

03/11/2018    S212    Evropský parlament - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Výběrové řízení s vyjednáváním 

Belgie-Brusel: Koncese k provozování veřejného stravovacího místa v přízemí jedné z budov v evropské čtvrti v Bruselu

2018/S 212-483721

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropský parlament
Rue Wiertz
Bruxelles
1047
Belgie
Kontaktní osoba: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE10

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3992
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Koncese k provozování veřejného stravovacího místa v přízemí jedné z budov v evropské čtvrti v Bruselu

Spisové číslo: 06B40/2018/M009
II.1.2)Hlavní kód CPV
55300000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Koncese (nařízení č. 966/2012) k provozování restaurace přístupné široké veřejnosti v evropské čtvrti v Bruselu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
55400000
55500000
55900000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Ixelles)

II.2.4)Popis zakázky:

Evropský parlament hledá koncesionáře (provozovatele-nájemce), který bude po dobu 7 let (předběžné datum otevření v květnu 2019) komerčně provozovat (na vlastní riziko zisku a ztráty) restaurační zařízení v nových a atraktivních prostorách, ve kterých sídlí Training Hub (školící centrum) Parlamentu a které jsou otevřené široké veřejnosti evropské čtvrti v Bruselu, v přízemí budovy v ulici rue Montoyer.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný počet zájemců: 5
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

— neotřelé pojetí provozovaných restaurací, novátorská kuchyně a obchodní pojetí, podobnost se stávajícími restauracemi požadovaného konceptu,

— zkušenost a pozice na trhu,

— zavedené kvalitativní postupy s ohledem na ochranu životního prostředí.

Podrobné informace naleznete v dokumentech, které lze stáhnout na následující adrese.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zápis v živnostenském nebo obchodním rejstříku, požadovaná povolení a licence.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.5)Informace o jednání
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/12/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 15/12/2018
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Léto 2025.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Evropský veřejný ochránce práv
Strasbourg
Francie

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

2 měsíce, prodloužené o lhůtu z důvodu vzdálenosti, od chvíle oznámení rozhodnutí, které se vztahuje přímo a individuálně na vás, respektive od chvíle zveřejnění zpochybněného veřejného oznámení.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/10/2018