Palvelut - 483721-2018

03/11/2018    S212    Euroopan parlamentti - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Belgia-Bryssel: Brysselissä Eurooppa-korttelin rakennuksen katutasossa sijaitsevan yleisen ravintolan käyttöoikeussopimus

2018/S 212-483721

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan parlamentti
Rue Wiertz
Bruxelles
1047
Belgia
Yhteyshenkilö: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics
Sähköpostiosoite: INLO.CFT@ep.europa.eu
NUTS-koodi: BE10

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3992
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Brysselissä Eurooppa-korttelin rakennuksen katutasossa sijaitsevan yleisen ravintolan käyttöoikeussopimus

Viitenumero: 06B40/2018/M009
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on Brysselissä Eurooppa-korttelin rakennuksessa sijaitsevan yleisen ravintolan käyttöoikeussopimus (asetus N:o 966/2012).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
55400000
55500000
55900000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel (Ixelles)

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan parlamentti etsii toimiluvanhaltijaa (vuokralainen/käyttäjä) 7 vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi, jotta toukokuussa 2019 (alustava ajankohta) voidaan avata kaupallista käyttöä varten ravintola (jonka riskit ja hyödyt koituvat toimiluvanhaltijalle) uuteen ja houkuttelevaan kohteeseen, jossa sijaitsee Euroopan parlamentin Training Hub (koulutuskeskus), joka on avoinna Brysselissä sijaitsevan Eurooppa-korttelin käyttäjille ja joka sijaitsee rue Montoyerillä sijaitsevan rakennuksen katutasossa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

— käytössä olevien ravintoloiden omaperäisyys,kulinaarinen ja kaupallinen innovointi, olemassa olevien ravintoloiden ja toivotun konseptin välinen vastaavuus,

— kokemus ja markkina-asema,

— käytössä olevat laadulliset ja ympäristöön liittyvät menettelyt.

Lisätietoja on saatavilla asiakirjoista, jotka ovat ladattavissa edellä annetusta osoitteesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kirjautuminen ammatti- tai kaupparekisteriin, vaaditut valtuutukset ja luvat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/12/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 15/12/2018
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kesä 2025.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Unionin yleinen tuomioistuin, organe juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg

Internetosoite: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Euroopan oikeusasiamies
Strasbourg
Ranska

Internetosoite: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

2 kuukautta, jota voidaan jatkaa etäisyyden takia, päätöksen ilmoittamisesta asianosaiselle suoraan ja henkilökohtaisesti tai muutoksenhaun kohteena olevan ilmoituksen julkaisemisesta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/10/2018