Építési beruházás - 484121-2018

03/11/2018    S212

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 212-484121

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 190-428877)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás műemléki épületrekonstrukcióra

Hivatkozási szám: EKR000720812018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a Pénzügyminisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - II. ütem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 190-428877

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 14/11/2018
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 14/11/2018
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. Adható pontszám alsó és felső hat.: 0-100, Ért. módszere: 1. - ár: ford. ar., 2.1.,2.2.,2.3. egyenes ar.

2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati bizt. adásához köti, melynek mértéke 10 millió HUF.

Teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) szerint. Bankszámlaszáma: 10032000-00337452-00000017 Magyar Államkincstár. Részletek a KD-ben. Az ajánlat részeként benyújtandó a banki átutalásról szóló bizonylat.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: AT a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kif. nyil.; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is); értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.;közös AT-i megállapodás, amely tart. a KD-ben leírtakat.

4. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalm. felt. és igazolását a III.1.1)-3) pontok von. a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg

5. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4). szerinti összes adattal.

6. AK a hp, valamint a felv. benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.

7. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) szerinti nyil.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére felbizt.s megkötését, vagy meglévő fel.bizt. kiterjesztését legalább 5 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

13. A Kbt. 35. § (8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

14. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

15. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)

16. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz. Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.

17. AT alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.e) pontját.

18. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c)pontja alapján kerül megkötésre, írásbeli konzultáció alapján és felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 104.§(3) bek.-re.

19. Ajánlatkérő a keretmegállapodás 2. részében eltérő értékelési szempontot alkalmaz: az ajánlati ár mellett a többlet jótállás kerül értékelésre.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, technológiai sorrend a részajánlattétel lehetősége tekintetében ésszerűtlen döntés.

Helyesen:

1. Adható pontszám alsó és felső hat.: 0-100, Ért. módszere: 1. - ár: ford. ar., 2.1.,2.2.,2.3. egyenes ar.

2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati bizt. adásához köti, melynek mértéke 10 millió HUF.

Teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) szerint. Bankszámlaszáma: 10032000-00337452-00000017 Magyar Államkincstár. Részletek a KD-ben. Az ajánlat részeként benyújtandó a banki átutalásról szóló bizonylat.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: AT a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kif. nyil.; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is); értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.;közös AT-i megállapodás, amely tart. a KD-ben leírtakat.

4. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalm. felt. és igazolását a III.1.1)-3) pontok von. a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg

5. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4). szerinti összes adattal.

6. AK a hp, valamint a felv. benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.

7. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) szerinti nyil.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére felbizt.s megkötését, vagy meglévő fel.bizt. kiterjesztését legalább 5 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

13. A Kbt. 35. § (8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

14. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

15. FAKSZ: dr. Markovics Barbara, lajstromszám:00142.

16. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz. Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.

17. AT alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

18. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c)pontja alapján kerül megkötésre, írásbeli konzultáció alapján és felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 104.§(3) bek.-re.

19. Ajánlatkérő a keretmegállapodás 2. részében eltérő értékelési szempontot alkalmaz: az ajánlati ár mellett a többlet jótállás kerül értékelésre.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, technológiai sorrend a részajánlattétel lehetősége tekintetében ésszerűtlen döntés.

VII.2)További információk: