Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 484158-2020

14/10/2020    S200

Magyarország-Békéscsaba: Építési munkák

2020/S 200-484158

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hanó-Csavanyák Rita
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66241782
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MVP - Bcs. térségi és nagybani piac kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001514432019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a, „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017) című projekt része, amelynek költségei finanszírozása a projektre vonatkozó előírás szerint történik. A projekt támogató okiratában és annak kapcsolódó dokumentumaiban foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

1.rész: Békéscsabán új fedett-nyitott vásárcsarnok és kapcsolódó létesítményei, parkolóház és a teljes objektumhoz tartozó közlekedési felületek építés-kivitelezési munkái

2. rész: Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái

1. rész: Békéscsaba, Szabó Dezső utca 14-22. számú telken vásárcsarnok és térségi piac építése, továbbá a Trefort utca 5-7. szám alatti telken piaci pavilonsor építése, a Szabó Dezső utcai telken parkolóház építése, valamint a Térségi vásártér projekthez kapcsolódó közlekedési létesítmények építése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 974 948 862.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Térségi piac kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45213140 Piac kivitelezése
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213142 Szabadtéri piac kivitelezése
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600Békéscsaba,SzabóDezsőu.14-22.számalatti(3388 hrsz.);Trefort u.5-7.számalatti(3395/5. hrsz.);Szabó Dezső u.(3428/12.,3409.hrsz.);Trefort u.(3396. hrsz.),Illésházi u.(3264. hrsz.),Piactér u.(3395/1)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a, „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017) című projekt része, amelynek költségei finanszírozása a projektre vonatkozó előírás szerint történik. A projekt támogató okiratában és annak kapcsolódó dokumentumaiban foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

1.rész: Békéscsabán új fedett-nyitott vásárcsarnok és kapcsolódó létesítményei, parkolóház és a teljes objektumhoz tartozó közlekedési felületek építés-kivitelezési munkái

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

1.rész: Békéscsaba, Szabó Dezső utca 14-22. számú telken vásárcsarnok és térségi piac építése, továbbá a Trefort utca 5-7. szám alatti telken piaci pavilonsor építése, a Szabó Dezső utcai telken parkolóház építése, valamint a Térségi vásártér projekthez kapcsolódó közlekedési létesítmények építése és valamennyi megvalósításra kerülő létesítmény használatba vételi/forgalomba-helyezési/üzembehelyezési engedélyének megszerzésével bezárólag.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

1.rész: Békéscsaba, Szabó Dezső 14-22. szám alatti telek, hrsz:3388,

Békéscsaba, Trefort utca 5-7. szám alatti telek, hrsz: 3395/5,

Békéscsaba, Szabó Dezső utca, telek hrsz: 3428/13,

Békéscsaba, Trefort utca, hrsz: 3396, Illésházi utca, hrsz: 3264, Szabó Dezső utca, hrsz: 3409, Piactér utca hrsz: 3395/1

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

1.rész: Békéscsabán a felújított piacterület melletti, szintén piacként funkcionáló területen az önkormányzati tulajdonú létesítmények elbontását követően új vasbeton szerkezetű fedett-nyitott csarnoképület építése a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények, elárusító helyek kialakításával. A tervezett létesítmény földszintes (tervezett építménymagasság: 6,74 m) körbekerített, zárható egységként készül, az épület összesített nettó alapterülete: 6 153 m2, a tetőn napelemes HMKE rendszer épül ki. További kivitelezési feladat az új, külső fedett eladótér melletti, meglévő, elavult pavilonsor elbontását követően, annak helyén új piaci pavilonsor kivitelezése, épület helyiségeinek összesített alapterülete: 247,0 m2. A piaci parkolási igények teljesítéséhez a Szabó Dezső utcán jelenleg is parkolóként használt területen (telken) vasbeton szerkezetű parkolóház épül, 3 parkoló szinttel (földszint + 2 emelet, tervezett építménymagasság: 7,12 m), rámpás felhajtóval, 2 db személyfelvonóval, 292 db személygépjármű elhelyezését biztosítja. A parkolóház épület összesített alapterülete: 4 771,61 m2, a felső szint ferde rámpatetőn napelemes HMKE rendszer épül ki. Teljesen átépítésre kerül a Szabó Dezső utcai közterület az új csarnoképület és a parkolóház között érintett szakaszon (206,5 fm hosszban út, parkoló felületek 97 db szegélygépjármű részére, 2 db gyalogátkelőhely, járda, zöld felület, új közvilágítás), az új csarnok további határoló területei a szükséges helyeken és mértékben lesznek átalakítva, az Illésházi utcán parkolósáv lesz kialakítva 13 db párhuzamos parkolóhely kijelölésével, a meglévő vásárcsarnok melletti Piactér utcán 96,53 fm útépítés és 29 parkolóhely kialakítás készül. A tervezett új létesítmények teljeskörű közmű csatlakozásának kialakítása is feladat.

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiák:

Az 1. rész vonatkozásában az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.

(karakterkorlát miatt további részletes információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) A jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2) A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3) Szakmai ajánlat kidolgozottsága / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Támogatói Okirat száma: GF/SZKF/1114/8/2017.

Karakterkorlátozás miatt további, részletes információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.

II.2.5) Értékelési szempontok vonatkozásában a pontozás módszertana a Közbeszerzési dokumentációban részletes meghatározása megtalálható.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagybani piac kivitelezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45213142 Szabadtéri piac kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti telek (2639. hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a, „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017) című projekt része, amelynek költségei finanszírozása a projektre vonatkozó előírás szerint történik. A projekt támogató okiratában és annak kapcsolódó dokumentumaiban foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

2.rész: Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

2.rész: Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti területen a nagybani piac kialakítása.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

2.rész: Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti telek, hrsz: 2639.

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

2.rész: Békéscsabán a Kétegyházi úton 9000 m2 nagyságú területen nagybani piac elhelyezését, működését kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, megfelelő közlekedési felületek, parkolók, szociális és irodablokk, világítás biztosításával.

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiák:

A 2. rész vonatkozásában az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.

1.1.5. Az építési tevékenység jellege:

2. rész: A nagybani piac kialakításához építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, út és közműépítési feladatok tartoznak.

1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

A 2. rész vonatkozásában:

A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.

A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

1.2. Előzmény okiratok:

1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:

2.rész: Építési engedélyek: nem releváns

1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:

A 2. rész vonatkozásában felmentésekre és eltérési engedélyekre szükségessége nem merül fel.

1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:

— A kivitelezés részben közterületen a forgalom fenntartása, a piacterület organizációs tervben meghatározott részének üzemszerű működési feltételei biztosítása, valamint az érintett közművek üzemben tartása mellett végzendő el. A forgalomkorlátozásokra és a közművek építés idején történő üzemeltetésére a kivitelezőnek kell tervet készíteni, amelynek költségeit az ajánlatnak tartalmaznia kell. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad,

— Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni,

— A kiviteli tervekben és az építési engedélyekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és közműkezelők előírásait be kell tartani,

— A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt követelmények teljesítése kötelező.

(karakterkorlát miatt további részletes információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) A jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2) A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Szakmai ajánlat kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Támogatói Okirat száma: GF/SZKF/1114/8/2017.

Karakterkorlátozás miatt további, részletes információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.

II.2.5) Értékelési szempontok vonatkozásában a pontozás módszertana a Közbeszerzési dokumentációban részletes meghatározása megtalálható.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-611548
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Térségi piac kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 919 255 445.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 764 991 882.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— bontás, építészeti munkák, elektromos munkák, gépészeti munkák, épületautomatika, külső közmű, előregyártott szerkezetek

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nagybani piac kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66450555
Fax: +36 66450555
Internetcím: http://galeriainvest.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126 485 946.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 209 956 980.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— MV-M és MV-KÉ szerinti felelős műszaki vezetés

— elektromos munkák részmunkái

— gépészeti munkák részmunkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán új fedett-nyitott vásárcsarnok és kapcsolódó létesítményei, parkolóház és a teljes objektumhoz tartozó közlekedési felületek építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

I. Ajánlattevő

Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft.

(1016 Budapest, Mészáros u. 13.)

Adószám: 14300327-2-44

Ajánlat

1. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán új fedett-nyitott vásárcsarnok és kapcsolódó létesítményei, parkolóház és a teljes objektumhoz tartozó közlekedési felületek építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

1. jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 3 év + 12 hónap

2. A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (nem a felolvasólapon megadandó)

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 7 764 991 882 Ft

II. Ajánlattevő

West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft.

(2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.)

Adószám: 11469830-2-44

Ajánlat

1. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán új fedett-nyitott vásárcsarnok és kapcsolódó létesítményei, parkolóház és a teljes objektumhoz tartozó közlekedési felületek építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

1. jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 3 év + 12 hónap

2. A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (nem a felolvasólapon megadandó)

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 8 105 102 325 Ft

2. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán a Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

I. Ajánlattevő

Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft.

(1016 Budapest, Mészáros u. 13.)

Adószám: 14300327-2-44

Ajánlat

2. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán a Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

1. jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 3 év + 12 hónap

2. A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (nem a felolvasólapon megadandó)

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 215 240 068 Ft

II. Ajánlattevő

West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft.

(2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.)

Adószám: 11469830-2-44

Ajánlat

2. rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán a Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

1. jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 3 év + 12 hónap

2. A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (nem a felolvasólapon megadandó)

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 220 775 286 Ft

III. Ajánlattevő

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(5600 Békéscsaba, Irányi. u. 2. I. em. 5.)

Adószám: 13089393-2-04

Ajánlat

2.rész: „A Modern Városok Program keretében a „Békéscsabai térségi vásártér kialakítása” című projekthez kapcsolódóan (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.) Békéscsabán a Kétegyházi úton nagybani piac-infrastruktúra kialakítása építés-kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében”

1. jogszabály által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 3 év + 60 hónap

2. A felhívás III.1.3) pont M.2/A pontjában bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (nem a felolvasólapon megadandó)

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 209 956 980 Ft

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/10/2020