Építési beruházás - 484161-2018

03/11/2018    S212

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 212-484161

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) című projekt keretében,

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) című projekt keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Kartal, Verseg, Fót, Telki, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Bátonyterenye, Salgótarján, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg, Csécse

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kartal, Verseg településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.:7 493 LE, hidraulikai kap.: 752 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Boldog településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.: 3 055 LE, hidraulikai kap.: 300 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Heréd és Nagykökényes településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Gravitációs gerinccsatorna építése:

131 db gravitációs bekötés

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.: 2 749 LE, hidraulikai kap.: 236 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Bátonyterenye településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 500: 700 fm DN 200: 2 355 fm

Nyomóvezeték építése: DN 250: 2 450 fm, DN 150: 50 fm, DN 100: 91 0 fm, DN 80: 3 530

Bekötések építése: 197 db

Átemelő építése: 1 db

Hálózati rekonstrukció

Salgótarján településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 200: 5 335fm

Nyomóvezeték építése: DN 50: 2 580, DN 80: 2 745

Bekötések építése: 404 db

Átemelő építése: 4 db

Hálózati rekonstrukció

Fót településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200 7 615,5 fm, D 250: 535 fm

Nyomóvezeték építése: D 90: 692 fm

Bekötések építése: 637 db

Átemelő építése: 1 db

Telki településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200: 3 429 fm

Nyomó vezeték építése: DN 80: 651 fm

Bekötések építése: 221 db

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kapa.: 7 122 LE, hidraulikai kap.: 832 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Kerekharaszt településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200: 5. 961 fm

Nyomóvezeték építése: D 80: 795 fm, D 90: 1 340 fm

Bekötések építése: 361 db

Átemelő építése: 4 db

Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 200: 44 925 fm

Nyomóvezeték építése: DN 200: 725 fm, DN 125-150: 14 645 fm, DN 80-100: 5515 fm,

DN 65-80: 1 295 fm

Bekötések építése: 3 250 db

Átemelők építése: 18 db

Szennyvíztisztító telep fejlesztése

Tervezett biológiai kapa.: 8200 LE, hidraulikai kap.: 700 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00081

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 040-086730

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 661 600 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint kerül módosításra a szerződés.

A szerződésmódosítás időpontja: 29.9.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Kartal, Verseg, Fót, Telki, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Bátonyterenye, Salgótarján, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg, Csécse

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kartal, Verseg településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.:7 493 LE, hidraulikai kap.: 752 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Boldog településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.: 3 055 LE, hidraulikai kap.: 300 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Heréd és Nagykökényes településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Gravitációs gerinccsatorna építése:

131 db gravitációs bekötés

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kap.: 2 749 LE, hidraulikai kap.: 236 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Bátonyterenye településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 500: 700 fm DN 200: 2 355 fm

Nyomóvezeték építése: DN 250: 2 450 fm, DN 150: 50 fm, DN 100: 91 0 fm, DN 80: 3 530

Bekötések építése: 197 db

Átemelő építése: 1 db

Hálózati rekonstrukció

Salgótarján településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 200: 5 335fm

Nyomóvezeték építése: DN 50: 2 580, DN 80: 2 745

Bekötések építése: 404 db

Átemelő építése: 4 db

Hálózati rekonstrukció

Fót településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200 7 615,5 fm, D 250: 535 fm

Nyomóvezeték építése: D 90: 692 fm

Bekötések építése: 637 db

Átemelő építése: 1 db

Telki településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200: 3 429 fm

Nyomó vezeték építése: DN 80: 651 fm

Bekötések építése: 221 db

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tervezett biológiai kapa.: 7 122 LE, hidraulikai kap.: 832 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Kerekharaszt településen kiépítendő létesítmények mennyiségei

Gravitációs gerinccsatorna építése: D 200: 5. 961 fm

Nyomóvezeték építése: D 80: 795 fm, D 90: 1 340 fm

Bekötések építése: 361 db

Átemelő építése: 4 db

Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse településen kiépítendő létesítmények mennyiségei:

Gravitációs gerinccsatorna építése: DN 200: 44 925 fm

Nyomóvezeték építése: DN 200: 725 fm, DN 125-150: 14 645 fm, DN 80-100: 5515 fm,

DN 65-80: 1 295 fm

Bekötések építése: 3 250 db

Átemelők építése: 18 db

Szennyvíztisztító telep fejlesztése

Tervezett biológiai kapa.: 8200 LE, hidraulikai kap.: 700 m³/nap

Hálózati rekonstrukció

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10 661 600 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Eredeti feltétel:

Szerződést kötő Felek: Fót Város Önkormányzata ...

Módosított feltétel:

Szerződést kötő Felek: Magyar Állam

Vagyonkezelőként eljár:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

2. Eredeti feltétel:

3.2. A Szerződéses Ár nettó 10 661 600 000 forint, azaz nettó tízmilliárd-hatszázhatvanegymillió-hatszázezer forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban meg-ajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.

Módosított feltétel:

3.2. A Szerződéses Ár nettó 10 650 078 700 forint, azaz nettó tízmilliárd-hatszázötvenmillió-hetvennyolcezer forint, amely megegyezik az Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel szerint került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 661 600 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10 650 078 700.00 HUF