Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 484273-2020

14/10/2020    S200

Danmark-Svinninge: Elektricitet

2020/S 200-484273

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Cerius A/S
CVR-nummer: 28113285
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Rosbjerg
E-mail: radius_procurement@radiuselnet.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cerius.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=317283
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med denne meddelelse ønsker Cerius A/S at offentliggøre, at Cerius A/S opstarter indkøbet af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder i Cerius A/S. Leveringsåret er 2021.

Volumen er estimeret til 198 GWh på nettab og 1,25 GWh på aftagesteder.

Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Cerius A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 82 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Cerius A/S gennemfører udbuddet af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Cerius A/S benytter en elektronisk udbudsportal kaldet Cloudia til gennemførelse af dette udbud. Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i Cloudia herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal også afgive deres tilbud i Cloudia.

Tilbudsgiver kan via nedenstående link til Cloudia foretage en selvregistrering for at få adgang til udbudsmaterialet.

Link: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=317283

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/10/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020