Dienstleistungen - 484302-2021

24/09/2021    S186

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 186-484302

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Thomas Larsen
E-Mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 15 453 925.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71500000 Dienstleistungen im Bauwesen
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål. Pakhus 47 er opført i 1946 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 19.000 kvm fordelt på kælder, stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal. Pakhus 53 er opført i 1955 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 4.800 kvm på 1. sal samt muligheden for at etablere en helt ny 2. sal på ca. 3.000 kvm. Pakhusene er blevet renoveret og ombygget af flere omgange og fremstår idag som lager- og kontorbygninger. Udviklingsselskabet By & Havn I/S har sideløbende med nærværende totalrådgiverudbud iværksat et udbud af miljøsanering og rydning af Pakhus 47, jf. udbudsbekendtgørelse 2021/S 015-029850 med senere ændringer. Dette arbejde forventes igangsat i foråret 2021.

Pakhus 47 og 53 skal hver renoveres og ombygges til en whitebox-løsning, der er klar til indretning af erhvervslejemål. Whitebox-løsningen skal indeholde bygningsfacader samt grundmoduler til opdelingen af erhvervslejemålene.

Totalrådgivningen består i hovedtræk af følgende rådgivningsydelser:

- Projekteringsledelse

- Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag

- Udarbejdelse af myndighedsprojekt

- Varetagelese af myndighedsbehandling

- Udarbejdelse af udbudsmateriale

- Biståelse med udbudsforretning

Udbuddet indeholder endvidere følgende optioner:

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

- Indretning af erhvervslejemål

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Tidsplan og procesbeskrivelse / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder følgende optioner:

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

- Indretning af erhvervslejemål

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.1.7) Udbuddets samlede værdi

Værdien udgør kontraktens samlede værdi, ekskl. optioner og variable ydelser

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 040-099298
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SKALA Arkitekter A/S
Nationale Identifikationsnummer: 14 84 29 85
Postanschrift: Nørrebrogade 45 E
Ort: København N
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2200
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 453 925.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/09/2021