Lavori - 484324-2017

02/12/2017    S232

Danimarca-Copenaghen: Lavori di installazione di cablaggi

2017/S 232-484324

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Hofor A/S — Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
Numero di identificazione nazionale: 10073022
Indirizzo postale: Ørestads Boulevard 35
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.hofor.dk

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Hofor — E2- Udbud vedrørende el-montage til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation.

Numero di riferimento: TPW-E2
II.1.2)Codice CPV principale
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Tunnel-, pumpe- og vekslerstationen TPW nær Amagerværket (AMV) blev etableret i 2007-2009 som en del af et større projekt for fjernvarmeforsyning fra AMV og Amager Ressource Center (ARC) til Hofors fjernvarmesystem i det indre København.

TPW blev bygget med en fjernvarmekapacitet på 110 MJ/s og forberedt på en udvidelse til 220 MJ/s ved installation af et ekstra sæt pumper og udvidet varmeproduktion.

Den nuværende station består af 3 x 33 % vand/vand varmevekslere på 110 MJ/s og 2 x 100 % damp/vand varmevekslere på 55 MJ/s hver. Da det dampbaserede fjernvarmesystem skal konverteres til vandbaseret inden 2121, er der blevet et behov for at øge vandbaseret fjernvarme, som primært vil blive leveret fra det nye biomassefyrede CHP-anlæg (AMV04). Som en konsekvens af dette skal kapacitet på TPW udvides til 324 MJ/s.

I denne forbindelse udbydes design, levering, montering, idriftsættelse, rapportering og dokumentation i forbindelse med el-montage på TPW.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011 Byen København
Luogo principale di esecuzione:

Vindmøllevej 30, 2300 København S.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Entreprisen omfatter, men er ikke begrænset til:

— De tekniske specifikation beskrevet i de tekniske specifikationer.

— Indkøb, levering, oplægning og montering af materialer ifølge udbudsmaterialet.

— Afprøvning af installationer i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

— Deltage i oprettelse af tegningsmateriale, via håndtegninger, som måtte være ændret under montagen.

— Alle fornødne småmaterialer såsom kabelstrips, bøjlebånd, isolerbånd, bøjler, kabelsko, samlemuffer, skruer, bolte, møtrikker, rawlplugs, ekspansionsbolte, maling til overfladebehandling af snitflader mv.

— Alle forskruninger i motorer o.l., hvor dette er nødvendigt for at opfylde kravene.

— Alle fornødne hjælpematerialer/forbrugsgods såsom ilt, gas, svejseelektroder, slibeskiver, nedstrygerklinger, metal- og murbor mv.

— Alt fornødent værktøj samt stiger og stilladser for udførelsen af montagearbejdet.

— Udarbejdelse af fremdriftsrapportering, udførelsestidsplaner, betalingsplaner, modtagekontrolplaner, drift- og vedligeholdelsesinstruktioner, As-built tegningsmateriale, kvalitetssikringsdokumentation, overensstemmelseserklæringer og risikovurdering(er) mv.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Procesbeskrivelse / Ponderazione: 30 %
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 15 %
Prezzo - Ponderazione: 55 %
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 156-324204
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Hofor — E2- Udbud vedrørende el-montage til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/11/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Wicotec-Kirkebjerg A/S
Numero di identificazione nazionale: 73 58 55 11
Indirizzo postale: Roskildevej 338
Città: Tåstrup
Codice NUTS: DK02 Sjælland
Codice postale: 2630
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Città: København Ø
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@erst.dk
Tel.: +45 35291000

Indirizzo Internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Der er ikke et organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
Città: Der er ikke et organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
Paese: Danimarca
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 — Udbudsloven, samt bek nr. 593 af 2.6.2016 — Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med indgivelsen af en eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse, og om klagen indbringes for Klagenævnet.

Tidsfrister:

Ved tilbud — 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000

Indirizzo Internet: www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/11/2017